Parker och lekplatser

Barn som gungar

Parker

Tekniska Verken ansvarar för skötsel och underhåll av de kommunalt ägda parkerna. Vi klipper gräsmattor, rensar blomrabatter och sköter om träd och buskar. Planteringen av blommor, träd och buskar sköts av en entreprenör.

I början av sommaren planteras ungefär 20 000 plantor, allt för ett blomstrande, vackert och inbjudande Kiruna. Grönskötseln sköts till stor del av våra duktiga feriejobbande skolungdomar.

Lekplatser

Lek och rörelse är viktigt. Därför ska våra lekplatser kännas inbjudande, säkra och inspirerande för alla. De ska vara levande och lekande mötesplatser för såväl barn och föräldrar som ungdomar och äldre.

Totalt har vi 30 lekplatser i Kiruna. Av dessa är 10 handikappanpassade.

Lekplatserna har bland annat stötdämpande markplattor och en del har ny lekutrustning. De nya "kompisgungorna" kan användas av alla oavsett ålder och funktionshinder. Det finns sandbord, speciella bänkbord och spännande varierande motionsredskap för yngre och äldre.

Lekplatserna utvecklas med tiden för att erbjuda barnen säkra och varierande lekmiljöer som är lockande, trevliga och utmanande. Vi jobbar ständigt med underhåll av lekplatserna. De städas, sand fylls på, gräs klipps och buskar rensas. Lekredskap ses över varje år och byts ut och anpassas efter de krav som gäller.

Lek så säkert det går

De krav på säkerhet som finns för lekplatser återfinns i Plan- och bygglagen. För att uppnå säkra lekplatser finns sedan 1999 en europanorm (SS EN 1176-1177). Årligen besiktas samtliga lekplatser enligt reglerna i denna norm. De upprustningsarbeten och nyetableringar som genomförs görs utifrån europanormen och ambitionen är att samtliga lekplatser inom kommunen ska uppfylla kraven inom en tioårsperiod. Men olyckan kan ändå alltid vara framme. Var därför gärna uppmärksamma, så hjälps vi åt att ta hand om varandra.

Synpunkter? Ja, tack!

Det som var helt igår kan vara trasigt idag, därför är vi mycket tacksamma om en skada anmäls till oss så fort som möjligt. För anmälan av slitna och trasiga lekredskap, såväl som både positiva som negativa synpunkter på lekplatserna, vänligen kontakta kundservice.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!