"rootPage" is not defined.

Snöröjning

Snöröjning

När det snöar jobbar vi ibland dygnet runt och på en säsong flyttas enorma mängder snö. Vi på Tekniska Verken eller någon av våra entreprenörer utför snöröjningen i kommunen och vi följer Kiruna kommuns riktlinjer och prioriteringar för respektive område.

Snöröjningen startar inte automatiskt när det börjar snöa utan beror på olika bestämda startkriterier. På prioriterade vägar, gång och cykelvägar ska plogningen vara klar inom 5 timmar vid 5 cm snödjup och för övriga kör- och gångvägar är gränsen 8 cm snö som ska vara bortplogat inom 15 timmar. I byarna ska plogningen vara klar inom 15 timmar vid 8 cm snödjup.

Snöröjningen är indelad i prioriterade respektive övriga områden och med denna indelning vill man att allmänheten alltid ska veta vilka vägar, gång- och cykelvägar som är framkomliga och när. Ambitionen är att alla trafikanter oavsett bostadsadress inte ska ha så långt till närmaste prioriterade väg, gång- eller cykelväg. Eftersom det tar tid att ploga alla gator och gång och cykelvägar finns prioriterade alternativ som åtgärdas i första hand och även håller en högre standard.

Prioriterade gator

I Kiruna kommuns kvalitetsdeklaration för snöröjning hittar du information om bland annat snöröjning och prioriterade gator och vägar.

Då startar snöröjningen

För att hålla Kiruna framkomligt kan snöröjningen ibland påbörjas tidigt på morgonen. Den får påbörjas klockan 04:00, men för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och kommunikationsleder kan snöröjningen ibland inledas redan 03:00. Vi ber alla ha förståelse och överseende.

Vid plogning röjs inga infarter och fastighetsägare har ansvar för renhållning av gångbana utanför fastigheten.

Vid frågor eller felanmälan kring snöröjning är du välkommen att kontakta vår kundservice. Du kan också göra en felanmälan direkt på webben.

Vi kan alla hjälpas åt

Vi som arbetar med snöröjningen behöver din hjälp på vägen för att kunna göra ett bra jobb. Här kommer några punkter som vi tycker är extra viktiga att tänka på och som vi alla kan hjälpas åt med:

  • Tänk på var du parkerar ditt fordon eller lämnar din släpvagn. Om din bil står på vägen när plogbilen kommer blir jobbet med snöröjningen så mycket svårare. Det tar onödigt lång tid, resultatet blir sämre och dessutom finns det en risk att din bil kan bli skadad. Parkera därför alltid på din tomt, inte på allmän gata.
  • Du som fastighetsägare måste också tänka på det som ligger på taken. En stor mängd snö eller en fallande istapp kan i värsta fall ge livshotande skador om den träffar en människa. Vi vill också att du sandar gångbanan utanför fastigheten så minskar vi risken för halkolyckor.
  • Har du ett lågt staket eller kanske fina buskar runt din tomt så vill vi gärna att du märker ut dem för maskinföraren. Då slipper du otrevliga överraskningar när snön tinar bort.
  • Röj, klipp och ansa de buskar och träd som finns på din tomt så att de inte når utanför din tomtgräns. Tänk på att snötyngda träd skymmer sikten.
  • För att slippa köra slalom på gatan ska postlådor och sopkärl stå vid tomtgränsen eller minst 1,5 meter från asfaltens kant.
  • I Kiruna tätort och Tuolluvaara gäller datumparkering varje dygn mellan 00.00 och 08.00. På vissa gator gäller parkeringsförbud. Så titta lite extra på skyltarna innan du parkerar din bil.
  • Skotta inte ut snön på vägen som du har på din tomt. Risken finns att din snö hamnar hos grannen och det är ju inte så roligt för dem. Dessutom blir vägen smal och sikten skymd.
  • Frakta inte ut snö så du blockerar brandposter, gångvägar, lekparker, skoterleder och skidspår.
  • Snön får inte läggas i vägkorsningar, det skapar dålig sikt och trafikfara.
  • Sist men absolut inte minst – håll koll på era barn när de leker i snöhögarna. Det är svårt för maskinförarna att se lekande barn i snön. Använd reflexer.
Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!