Hållbarhetsmånad 2018

Tekniska Verkens hållbarhetsmånad genomförs under april och är en samhällstäckande insats för att öka invånarnas medvetenhet samt betona vikten av energi i våra dagliga liv och dess påverkan på miljön.

Hållbarhet kan vara litet eller stort och kräver ansvar, visioner och innovationer. Hållbarhet är för alla, men mest för oss själva – för att vi ska kunna leva och bo i ett attraktivt, välmående och konkurrenskraftigt Kiruna, nu och i framtiden.

Varje enskild person kan göra små insatser som tillsammans gör stor skillnad för att skapa ett hållbart samhälle. Att tänka på vad man konsumerar och att handla miljövänligt, ekologiskt och lokalt.

Ingen kan göra allt för miljön men alla kan göra något. Det är din insats i vardagen som räknas.

Vårt hållbarhetsarbete

Tekniska Verken levererar vardagsnytta till dig i Kiruna kommun. Vi leder och utvecklar arbetet inom energi, miljö, teknisk infrastruktur och samhällsservice. Vi vill vara tydliga med vad vi gör, hur vi gör det och varför. Vårt hållbarhetsarbete innefattar alla verksamheter.

Kirunas stadsomvandling öppnar för möjligheten att skapa ett av världens mest hållbara samhällen. I stadsomvandlingen har vi stort fokus på miljö och långsiktig hållbarhet. Lev hållbart du också – för din, min och vår miljös skull. För ett långsiktigt, smart och hållbart Kiruna.

Socialt

Tekniska Verken arbetar för att skapa hållbara relationer med kommuninvånare och kunder inom alla våra verksamhetsområden såväl som med våra medarbetare. För att få nöjda kunder och invånare samt för att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare utvecklar vi verksamheten och vårt bemötande vilket stärker vårt varumärke.

Ekonomiskt

Tekniska Verken arbetar för att bibehålla ekonomisk stabilitet vilket ger oss möjligheter att arbeta med ett ännu större fokus på utveckling och framtiden. Det syns inte minst i våra satsningar inom miljöområdet men även genom att vi inte höjer fjärrvärmetaxan, en mycket viktig del i vårt långsiktiga arbete mot det hållbara samhället.

Ekologiskt

Tekniska Verken arbetar för att minska miljöpåverkan från våra verksamheter. Vi strävar efter att bli allt mer hållbara i den dagliga verksamheten och i vårt långsiktiga arbete genom att skapa hållbara och innovativa lösningar för framtiden.

Kalender för hållbarhetsmånad

Nyheter

Här är de rätta svaren från vår quiz på Kirunafestivalen

Visst var det lite klurigt att besvara våra tretton frågor? Det tyckte vi också men det är bra att lära sig och därför vill vi så klart att alla som var med i tävlingen ska få chansen att titta på de rätta svaren och kanske l...

Läs mer
  • Lördagsöppet på ÅVC den 25 maj

  • Vårvatten

  • Anbudsförsäljning smörjutrustning