Om oss

Vi är Tekniska Verken. Det är vi som ansvarar för renhållning, deponier, fjärrvärme, vägar, avlopp, parker, fritidsanläggningar och dricksvatten i Kiruna kommun. Vi jobbar långsiktigt, smart och hållbart.

Vi levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten, tar hand om våra gator och parker och ansvarar för fritidsanläggningar och gatubelysning. Vi snöröjer åtskilliga mil väg efter varje snöfall, hämtar avfall i hela Kiruna kommun och levererar fjärrvärme från våra lokala värmeverk dygnet runt året runt.

Vi levererar helt enkelt vardagsnytta till alla i Kiruna kommun. Vi leder och utvecklar arbetet inom energi, miljö, teknisk infrastruktur och samhällsservice. Vi vill jobba med transparens och vi vill vara tydliga med vad vi gör, hur vi gör det och varför. För ett långsiktigt, smart och hållbart Kiruna.

Har du frågor, funderingar, synpunkter eller förslag? Kontakta oss gärna!

Vår affärsidé

Vi levererar och ansvarar för långsiktigt hållbar samhällsservice, teknisk infrastruktur och utveckling för hela Kiruna kommun.

Vår vision

Tekniska Verken i Kiruna AB leder och utvecklar arbetet inom energi, miljö och samhällsservice, inom all infrastruktur, för ett långsiktigt hållbart mönstersamhälle.

Vi har stor betydelse i världens största stadsflytt

Idag dominerar stadsomvandlingen vår vardag. Kiruna kommun äger frågan, men Tekniska Verken har en viktig roll att spela. Kirunas omvandling öppnar för möjligheten att skapa ett av världens mest hållbara samhällen. Ett attraktivt Kiruna med friskt och gott vatten, fina parker, välmående natur och tjänster som energismart och billig fjärrvärme till alla hushåll och företag.

En gemensam insats

Men framtidens hållbara Kiruna är en gemensam insats. På vår webb kan du exempelvis läsa om hur avfall bör sorteras, vad som får och inte får spolas ner i avloppet, hur du kan sänka din renhållningstaxa, när våra 8 återvinningscentraler är öppna och var våra 20 återvinningsstationer ligger.

Bolaget

Tekniska verken i Kiruna AB är ett helägt dotterbolag till Kiruna kommun. Bolaget skapades 2003. Bolagets verksamhet indelad i moderbolaget Tekniska Verken i Kiruna AB samt dotterbolaget Kiruna Kraft AB.

I Kiruna Kraft finns all energiverksamhet samlad. Bolaget producerar, säljer och distribuerar fjärrvärme och el från värmeverket i Kiruna centrum och värme från värmeverket i Vittangi. Bolaget äger energiproduktions- och distributionsanläggningarna och ansvarar för Kiruna Avfallsanläggning.

För ett attraktivt Kiruna

Vi kommer att fortsätta jobba för mer sopsortering, effektivare avfallshantering och smartare återvinning, snabbare bredband, välfungerande avloppsystem och infrastruktur, fina parker och gator, driftsäker och energismart fjärrvärme och klart, hälsosamt och gott dricksvatten från skyddade källor i vår egen kommun.

Vi jobbar för ett attraktivt Kiruna. Långsiktigt, smart och hållbart. Nu och i framtiden.

Nyheter

Här är de rätta svaren från vår quiz på Kirunafestivalen

Visst var det lite klurigt att besvara våra tretton frågor? Det tyckte vi också men det är bra att lära sig och därför vill vi så klart att alla som var med i tävlingen ska få chansen att titta på de rätta svaren och kanske l...

Läs mer
  • Lördagsöppet på ÅVC den 25 maj

  • Vårvatten

  • Anbudsförsäljning smörjutrustning