Aktuella samråd och utställningar

Återvinning av förorenade massor inom Kiruna golfbana

Samrådsunderlag

Läs mer

Utställning av nya föreskrifter för avfallshantering i Kiruna kommun

Tekniska verken i Kiruna AB har i dialog med kommunens förvaltningar och bolag tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter för Kiruna kommun.

Läs mer

Utställning av ny avfallsplan Kiruna kommun 2019-2022

Tekniska verken i Kiruna AB har i dialog med kommunens förvaltningar och bolag tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för Kiruna kommun.

Läs mer