"rootPage" is not defined.

Hållbarhet

Löv i jord

Vi kallar oss gärna för det hållbara företaget. Vi vet att hållbarhet är ett välanvänt ord i dagens samhälle. Därför är det viktigt att veta och kunna förklara vad ordet innebär för oss och varför vi måste vara hållbara. Vi tänker hållbart!

Hållbarhet kan vara ekologisk, ekonomisk och social. Vi jobbar med samtliga. Hållbarhet kan vara att producera klimatsmart el och fjärrvärme av återvunnet avfall och spillvärme från industrier men det kan även vara att tillhandahålla välfungerande fina lekplatser för motion, rörelse och hälsa.

Hållbarhet kan handla om att kunna leverera rent, friskt och gott vatten som alla har råd med, tänka på vad vi spolar ner i avloppet och samtidigt rena det vatten vi alla använder innan det återvänder till naturen. Det handlar om att ta hand om och återvinna det avfall som vi skapar, men det handlar också om att utveckla en teknisk infrastruktur som får företag att vilja stanna kvar eller flytta till vår kommun. Att arbeta med våra värderingar och göra vårt yttersta för att alla ska känna sig välkomna och må bra, såväl på arbetsplatsen som i Kiruna i stort, är också en viktig del av hållbarheten.

Hållbarhet kan vara litet eller stort. Hållbarhet kan kräva ansvar, visioner och innovationer. Hållbarhet är konkurrens på en allt mer global marknad. Hållbarhet är inte för någon annan och handlar inte om någon annan. Hållbarhet är för alla, men mest för oss själva. För att vi ska kunna leva och bo i ett attraktivt, välmående och konkurrenskraftigt Kiruna, nu och i framtiden.

Helhet

För oss innebär hållbarhet att bland annat omvärldsbevaka för att utveckla våra ansvarsområden. Vi kan ta energi- och värmeförsörjningen som exempel. Där räcker det inte med att enbart driva energiproduktion och säkra leverans för stunden. Vi måste även tänka på byggande, transporter, resande, bränsleförsörjning, avfallshantering och mycket annat. Vi måste ständigt utveckla och effektivisera, hitta nya lösningar och innovationer. Med lång erfarenhet och ny forskning, tillsammans med näringsliv och medborgare. Målet är en klimatsmart fjärrvärme.

Hör av dig så utvecklas vi

Vi måste varje dag prioritera hur vi på bästa sätt kan jobba med långsiktighet. Det kan vara svårt att tillgodose allas behov och önskemål, men vi gör så gott vi kan. Vi vill ständigt utvecklas. Har du frågor, funderingar, synpunkter eller förslag? Kontakta oss gärna!


Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!