Förstå din faktura

Här hittar du uppgifter om din faktura som vi hoppas ska förenkla för dig som kund att förstå innehållet.

Följande exempel visar en faktura för ett villahushåll med renhållningsabonnemang och 240 liters kärl för restavfall samt 140 liters kärl för matavfall. Kunden har även fiberabonnemang för Gironet samt kommunalt vatten och avlopp.

Förstå din fakturaFörstora bilden

Allmänna uppgifter

A. Faktura och OCR-nummer anges vid betalning på annat sätt än med bifogat inbetalningskort. Här hittar du även kundnummer som du behöver för att logga in i våra e-tjänster.

B. Namn och adressuppgifter på dig som fastighetsägare. Är ni två personer som står som ägare på fastigheten ska det stå två namn.

C. Kontaktuppgifter till vår kundtjänst ifall du har några frågor om din faktura eller någon annan fråga som berör vår verksamhet. Ange tydligt vilken del i fakturan du behöver hjälp med, exempelvis om det gäller vatten/avlopp, renhållning eller slam.

Renhållning och fiber

D. Grundavgift avseende renhållning för din fastighet. Avgiften varierar beroende på om det är en villa, flerfamiljshus, fritidshus eller verksamhetslokal. Renhållningsavgiften delbetalas månadsvis, varannan månad eller kvartalsvis beroende på vilket intervall du har valt på fakturan.

E. Om du har valt en aktiv anslutning av ditt fiberabonnemang till Gironet betalar du en fast nätavgift per månad som delbetalas månadsvis, varannan månad eller kvartalsvis beroende på vilket intervall du har valt på fakturan. Observera att alla frågor som rör Gironet hänvisas till www.gironet.se

Vatten och avlopp

F. Grunduppgifter med vilket nummer på vattenmätaren som fakturan berör, uppskattad årsförbrukning av vatten, senaste avläsningsdatumet av vattenmätaren, samt vilken beräknad total årskostnad din fastighet har för vatten & avlopp.

G. Avgift för den beräknade förbrukningen av vatten som din fastighet har. Förbrukningsavgiften räknas fram utifrån föregående års förbrukning. I samband med avläsningen av vattenmätaren görs en avräkning eller uppräkning av den beräknade årsförbrukningen på vatten. På den följande fakturan görs en avstämning av vattenförbrukningen och då regleras avgiften för innevarande år.
Via vår e-tjänst kan du logga in och lämna vattenavläsning. Ju oftare du lämnar en vattenavläsning, desto mer korrekt blir din debiterade förbrukning.

H. Fast avgift för vatten & avlopp som delbetalas månadsvis, varannan månad eller kvartalsvis beroende på vilket intervall du har valt på fakturan.

I. Lägenhetsavgiften är en fast avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten. Med lägenhet menas en bostadsenhet i villa, radhus, flerfamiljshus, sommarhus, etcetera. En normalvilla faktureras en lägenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus, som består av flera bostadsenheter faktureras flera lägenhetsavgifter.

Totalbelopp

J. Belopp inklusive moms att betala till Tekniska Verken för den angivna betalningsperioden. Du som betalar din räkning via autogiro ser texten ”Betalas via autogiro” samt vilket datum som pengarna dras från ditt konto. Om fakturabeloppet är negativt ser du en text ovan som visar om beloppet kommer att återbetalas direkt eller läggas till godo på nästa faktura.

 

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!