Information via SMS

Driftinformation

Vi har ett SMS-verktyg vilket vi använder för att snabbt få ut information vid större/akuta driftstörningar. Detta kan till exempel röra sig om att det blir uppehåll eller underhållsarbete kring leveransen av vatten eller fjärrvärme. Verktyget används också kring utskick av övrig information.

Här kan du registrera ditt telefonnummer och e-postadress för att få sms från oss.

Hur hittar vi ditt nummer?

Vi utgår från de adresser som berörs av en driftstörning. Mobilnummer och e-postadresser knutna till dessa adresser hämtas från registret vilket tillhandahålls av postnummerservice.

Om du har ett mobilnummer som inte är knutet till din hemadress, till exempel om du har kontantkort eller jobbtelefon, kan du med denna tjänst knyta din hemadress till ditt mobilnummer genom att lägga till detta i modulen ovan. Där kan du också registrera din e-postadress.

Även du som har skyddat nummer eller som äger fritidshus, kan ta del av tjänsten. SMS-tjänsten är bra för dig som äger flera fastigheter, eller som vill få information om driftstörningar hos t.ex. äldre anhöriga, barnomsorgen eller obemannade anläggningar. Du kan alltså koppla flera relevanta adresser till ditt mobilnummer.

Vi skickar enbart driftinformation via SMS, och använder inte tjänsten till någon form av försäljning eller marknadsföring. SMS-avisering sker normalt inte under natten eller på helgen vid undantag av extra viktig samhällsinformation.

Utländskt telefonnummer?

Vi kan inte skicka SMS till utländska telefonnummer. Om du har ett utländskt nummer och vill få aviseringar kan du registrera din e-postadress. Då knyts din e-post till din gatuadress och du får ett mejl om det sker en driftstörning.

Avanmälan

Om du vill avanmäla en eller flera av dina eller familjens mobilabonnemang från SMS-tjänsten så gör du också det i modulen ovan. Då får du inga SMS-aviseringar från oss om driftstörningar på de borttagna adresserna.

Hantering av personuppgifter

För att kontakta dig krävs registrering och lagring av dina uppgifter i vårt dataregister. Uppgifterna du lämnar används för att kontakta dig genom SMS eller e-post vid driftstörningar. Tekniska Verken är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse och i vissa fall radering av dessa. Läs mer här.


Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!