Ny kund och ägarbyte

Barn superhjälte

Välkommen som kund hos Tekniska Verken. Här finns information om hur du blir kund, vad du bör tänka på som ny kund och hur du ändrar dina abonnemang. Du hittar också information om ägarbyte i samband med försäljning av din bostad.

Bli kund

Renhållning

Du som äger en fastighet med permanentbostad, flerbostadshus eller fritidshus i Kiruna kommun är enligt Renhållningsordningen skyldig att ha ett abonnemang för sophämtning.

Kontakta avdelning Renhållning för tecknande av abonnemang på telefon 0980-755 46.

Slam

  • Du som är fastboende och har egen avloppsanläggning ska enligt Kiruna kommuns renhållningsföreskrifter ha tömning av slambrunn eller tank minst en gång per år.
  • Du som har ett fritidshus i Kiruna kommun och har egen avloppsanläggning ska enligt Kiruna kommuns renhållningsföreskrifter ha tömning av slambrunn varje eller minst vartannat år.

Kontakta avdelning VA/slam för att teckna kontrakt på telefon 0980-709 69.

Kommunalt vatten

För att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- eller avloppsnätet ska en ansökan göras på blanketten Anmälan om anslutning till allmän VA-anläggning , 307.5 kB., som sedan skickas eller lämnas till Tekniska Verken.

Anläggningsavgiften ska vara betald innan vattenmätare installeras och vattnet släpps på. Fastighetsägaren ansvar för att det finns en konsol för vattenmätaren. I Kiruna kommuns VA-taxa , 275.3 kB. anges de avgifter som ska betalas.

I dokumenten nedan förklaras viktiga begrepp samt fastighetsägarens och VA-huvudmannens skyldigheter och rättigheter vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Vid frågor kontakta vatten@tvab.kiruna.se.

Fjärrvärme

Är du intresserad av att ansluta dig till fjärrvärme kan du lämna in en intresseanmälan. Du förbinder dig inte till något men vi tar hänsyn till dina önskemål i vår planering av den fortsatta utbyggnaden av fjärrvärmenätet.

Ägarbyte

Renhållning

Du som äger en fastighet med permanentbostad, flerbostadshus eller fritidshus i Kiruna kommun är enligt Renhållningsordningen skyldig att ha ett abonnemang för sophämtning.

Om du säljer din fastighet via mäklare får du i regel hjälp med att skicka in ägarbytesblanketten. Kontrollera med din mäklare, du är själv ansvarig för att ägarbytet genomförs. Säljer du privat ombesörjer du detta själv. Kontakta avdelning Renhållning 0980-706 52. Blanketten hittar du också via Mina sidor.

Sopkärl, matavfallspåsar och matavfallskorg tillhör fastigheten och ska lämnas kvar till nästa ägare. Tekniska Verken hämtar inte in eller tvättar kärlen vid ägarbyten. Däremot kan du som kund byta kärlstorlek vid behov.

Slam

Vid ägarbyte på fastigheten övergår slamtömningsabonnemanget till den nya ägaren genom att nytt kontrakt tecknas.

Kontakta avdelning VA/slam för att teckna kontrakt på telefon 0980-709 69.

Fjärrvärme

Vid ägarbyte behöver du ta kontakt med vår Kundservice för att få en ägarbytesblankett. Mätarställningen läser vi av digitalt via fjärranslutning, den behöver du inte rapportera in till oss.

Om du säljer din fastighet via mäklare får du i regel hjälp med att skicka in ägarbytesblanketten. Kontrollera med din mäklare, du är själv ansvarig för att ägarbytet genomförs. Säljer du privat ombesörjer du detta själv.

VA - Vatten och avlopp

Vid ägarbyte behöver du läsa av din vattenätare. Det bör göras i anslutning till flyttdatumet eftersom vattenförbrukningen är en rörlig kostnad och påverkar utflyttande kunds slutfaktura och ny kunds kommande fakturor.

Blanketten som köpare och säljare ska fylla i finns på Mina sidor. Om du säljer din fastighet via mäklare får du i regel hjälp med att skicka in ägarbytesblanketten. Kontrollera med din mäklare, du är själv ansvarig för att ägarbytet genomförs. Säljer du privat ombesörjer du detta själv.

Ägarbytet går att göra retroaktivt, informationen behöver alltså inte komma exakt på tillträdesdagen.

Vid frågor angående ägarbyten kontakta avdelning VA 0980-706 52.

Kundservice

Du är alltid välkommen att kontakta kundservice så hjälper vi dig med ditt ärende. Du når oss på 0980-707 23 eller info@tvab.kiruna.se.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!