Certifieringar

Certifiering innebär att en organisation, produkt eller person bedöms/har bedömts uppfylla särskilda krav som ställs i standarder eller andra normerande dokument.

Certifieringens nytta

Certifieringens anledningar är många. Dels går utvecklingen mot ökade krav på tredjepartscertifierade kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssystem, både från företag och från myndigheter. Krav på godkända kvalitets- och miljöledningssystem ingår allt oftare som ett kriterium för erhållande av kontrakt. Dessutom är det en bra grund till en framgångsrik marknadsföringsstrategi. Många certifierade företag upplever att de har fått nya kunder tack vare sin certifiering. Framför allt leder tillämpningen av ledningsverksamhets,- och ledningssystem till en mer strukturerad verksamhet vilket ger fördelar inom organisationen.

I dag händer det mycket inom miljön. Ingen har väl kunnat undgå den debatt som pågår angående klimatförändringar och en hållbar miljöutveckling. Konsumenternas medvetenhet och krav i miljöfrågor ökar allt mer och den växande lagstiftningen på miljöområdet kan delvis ses som en följd av påverkan från marknadens sida. Att visa för sin omvärld att företaget har miljöcertifierat sig kan leda till stora marknadsmässiga fördelar, mycket beroende på att företaget själva aktivt har valt att medvetet göra en insats för miljön.

Införandet av ett ledningssystem är en möjlighet till att bringa ordning och reda i företaget, utvärdera sin potential och sätta mer specifika mål. Ett företag som känner till sina egna möjligheter och vart det är på väg har en bra grund att stå på när det ska möta framtidens krav, förändringar och utmaningar.

Nyheter

Driftstörning fjärrvärme

På grund av pågående underhållsarbeten på fjärrvärmenätet förekommer driftstörningar i fjärrvärmeleveransen för stora delar av Kiruna C. Lombolo och Tuolluvaara drabbas ej.

Läs mer
  • Vandalisering på Tuolluvaara lekplats

  • Fjärrvärmetaxan justeras 1 januari 2020

  • Anbudsförsäljning