Ledning och bolagsstruktur

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Thore Johansson Ordförande (C), Kärstin Gustafsson Vice ordförande (C), Kenneth Paulsson (C), Ulf Isaksson (SJVP), Lars Törnman (S), Barbro Olofsson (S), Lisbeth Isaksson (V).

Suppleanter

Mirja Niva (C), Sten-Ove Alatalo (C), Arne Esberg (SJVP), Kaj Bohm (S), John Thomas Påve (SL).

Lekmannarevisorer

Sören Sidér (SJVP), Ann-Kristin Nilsson (S), Sigurd Pekkari (V).

Lekmannarevisorsuppleanter

Roger Aitomäki (C), Gunilla Kangas (C), Malin Brännvall (FI)

Arbetstagarrepresentant

Therese Alsterdal

Bolagsstruktur

Klicka på bilden för att ladda ned organisationsschemat som PDF.

Koncernledning

Jan Fjordell

Jan Fjordell

Verkställande direktör

Marina Riekkola

Marina Riekkola

Ekonomichef

Thomas Björnström

Thomas Björnström

Energichef Kiruna Kraft AB

Ann-Helen Westerberg

Ann-Helen Westerberg

Personalchef, Avdelningschef HR/Kommunikation

Michael Nilsson

Michael Nilsson

Avdelningschef VA/Renhållning

Christer Roos

Christer Roos

Avdelningschef Gata/Fritid

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Avdelningschef Projekt och Utveckling

Nyheter

Ny spårkarta för Matojärviområdet 2020

Nu finns en ny spårkarta för Matojärvi-området med åkriktningar och anslutningsspår till hundspåret och jägarspåret.

Läs mer
  • Anbudsförsäljning kompressor med tank och lufttork

  • Anbudsförsäljning billyft 4 ton

  • Extrem halka i Kiruna