Nyheter

Driftstörning fjärrvärme

På grund av pågående underhållsarbeten på fjärrvärmenätet förekommer driftstörningar i fjärrvärmeleveransen för stora delar av Kiruna C. Lombolo och Tuolluvaara drabbas ej.

Läs mer

Vandalisering på Tuolluvaara lekplats

Den nybyggda lekplatsen i Tuolluvaara har utsatts för skadegörelse vid upprepade tillfällen. Någon har bland annat ägnat sig åt att förstöra det staket som omgärdar lekplatsen och som är till för att göra det säkert för mindr...

Läs mer

Fjärrvärmetaxan justeras 1 januari 2020

Från och med 1 januari 2020 höjs fjärrvärmepriset med fem procent för alla kunder i Kiruna och Vittangi.

Läs mer

Anbudsförsäljning

Tekniska Verken säljer följande objekt via anbud. Samtliga produkter säljes i befintligt skick, garantier kan därför inte lämnas. Fri prövningsrätt förbehålles.

Läs mer

Byggstök på ÅVC i Kiruna

Med start på måndag den 2 september inleds arbetet med att bygga om lokaler i anslutning till återvinningscentralen i Kiruna.

Läs mer

Här är de rätta svaren från vår quiz på Kirunafestivalen

Visst var det lite klurigt att besvara våra tretton frågor? Det tyckte vi också men det är bra att lära sig och därför vill vi så klart att alla som var med i tävlingen ska få chansen att titta på de rätta svaren och kanske l...

Läs mer

Lördagsöppet på ÅVC den 25 maj

Passa på att besöka ÅVC i Kiruna och Vittangi på lördag den 25 maj.

Läs mer

Vårvatten

Snösmältningen är i full gång i fjällen. Vinterns snö, i myrmark och på fjäll, smälter till vatten som rinner över och genom marken ned till dalgångar och vattendrag. På vägen drar det med sig massa små partiklar och ämnen so...

Läs mer

Anbudsförsäljning smörjutrustning

Tekniska Verken säljer begagnad smörj­utrustning. Bland annat tryckluftsdrivna fett- och oljepumpar, handpumpar för fettfat, fyra kapslade slangvindor, reduceringsregulatorer och fatställ för uppsamling av spillolja.

Läs mer

Ledningsarbete i Luossajärvi

Under vecka 18-19 utförs arbete på Luossajärvis is. En sjöledning för ett bräddningsavlopp kommer att anläggas och i samband med arbetet sågas en 200 meter lång isränna upp.

Läs mer