Nyheter

Nya tömningsintervall från 1 januari 2020

Nu är stora delar av Kiruna igång med matavfallsinsamling och resterande områden ansluts etappvis. Från och med 1 januari 2020 gäller därför nya tömningsintervall för ditt avfall.

Läs mer

Se upp för istappar

Hängande istappar är fastighetsägarens ansvar! Skiftande väderlek gör att det samlas istappar längs hustaken. För att skydda dig som fastighetsägare och personer som passerar är det ditt ansvar att ta bort istappar och snö so...

Läs mer

Gatubelysning

Problem med gatubelysnigen i delar av centrala Kiruna.

Läs mer

Världstoalettdagen

Hemmets viktigaste möbel - toalettstolen! 19 november är det Världstoalettdagen. Det är en officiell FN-dag som årligen uppmärksammar att en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.

Läs mer

Nu prepareras skidspåren

Nu finns det preparerade skidspår för alla som väntat på att damma av längdskidorna. Jägarspåret 3,3 – 5,0 och 12 km, delar av Matojärvi, korta hundspåret samt 9 km på Lombolospåret är nu preparerat för både skate och klassis...

Läs mer

Tillsammans skapar vi ett grönare Kiruna

Tekniska Verken och LKAB har tecknat ett nytt avtal om användning av spillvärme från gruvverksamheten. Med start 2020 kommer huvudsakligen spillvärme att användas för fjärrvärmeproduktion under totalt fyra månader årligen.

Läs mer

Driftstörning fjärrvärme

På grund av pågående underhållsarbeten på fjärrvärmenätet förekommer driftstörningar i fjärrvärmeleveransen för stora delar av Kiruna C. Lombolo och Tuolluvaara drabbas ej.

Läs mer

Vandalisering på Tuolluvaara lekplats

Den nybyggda lekplatsen i Tuolluvaara har utsatts för skadegörelse vid upprepade tillfällen. Någon har bland annat ägnat sig åt att förstöra det staket som omgärdar lekplatsen och som är till för att göra det säkert för mindr...

Läs mer

Fjärrvärmetaxan justeras 1 januari 2020

Från och med 1 januari 2020 höjs fjärrvärmepriset med fem procent för alla kunder i Kiruna och Vittangi.

Läs mer

Anbudsförsäljning

Tekniska Verken säljer följande objekt via anbud. Samtliga produkter säljes i befintligt skick, garantier kan därför inte lämnas. Fri prövningsrätt förbehålles.

Läs mer