Fjärrvärmetaxan justeras 1 januari 2020

Från och med 1 januari 2020 höjs fjärrvärmepriset med fem procent för alla kunder i Kiruna och Vittangi.

Att priset höjs beror bland annat på ökade kostnader, hårdare miljökrav, investeringar i att kunna leverera hållbar fjärrvärme samt ekonomiska styrmedel som Tekniska Verken ej råder över. För en genomsnittsvilla som förbrukar 25 MWh innebär det en höjning med 93 kronor inklusive moms per månad.

Sedan 2013 har Tekniska Verken varit restriktiv med höjningar av fjärrvärmepriset och 2016 sänktes till och med priset. Kostnader för att producera och leverera fjärrvärme ökar alltjämt och 2019 tvingades vi därför höja priset.

Nu ser vi återigen att kostnadsökningar, hårdare krav på rening och miljö samt andra ekonomiska styrmedel gör att vi behöver justera priset på nytt. Därför har Tekniska Verkens styrelse beslutat att höja energipriset på fjärrvärme med fem procent från och med 1 januari 2020.

Vi är ett företag ägt av alla Kirunabor och vårt uppdrag är att leverera så bra samhällsnytta som möjligt till alla i kommunen. Vi anpassar priset på fjärrvärme efter våra kostnader även om vi har som mål att hålla alla priser så låga som möjligt.

Näringsfastigheter

Sedan september 2019 gäller en ny flödestaxa för näringsfastigheter och från och med 1 januari 2020 höjs även den med 50 öre till 3,50 kronor exklusive moms per kubikmeter. Effektpriset förblir oförändrat.

 

Nyheter

Ny spårkarta för Matojärviområdet 2020

Nu finns en ny spårkarta för Matojärvi-området med åkriktningar och anslutningsspår till hundspåret och jägarspåret.

Läs mer
  • Anbudsförsäljning kompressor med tank och lufttork

  • Anbudsförsäljning billyft 4 ton

  • Extrem halka i Kiruna