Driftstörning fjärrvärme

På grund av pågående underhållsarbeten på fjärrvärmenätet förekommer driftstörningar i fjärrvärmeleveransen för stora delar av Kiruna C. Lombolo och Tuolluvaara drabbas ej.

Utebliven fjärrvärme och driftstörningar innebär att ingen eller inte fullgod värme kan erhållas under tiden för arbetet samt att tappvarmvatten inte är tillgängligt. Leveransen av kallvatten påverkas inte. Preliminär tid för avbrott och driftstörningar är fram till klockan 18:00, tisdag 24 september.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka och återkommer med mer information när sådan finns.

Har du frågor ring kundtjänst på telefon 0980-707 23 eller kontakta oss via e-post felanmalan@tvab.kiruna.se.

Nyheter

Driftstörning fjärrvärme

På grund av pågående underhållsarbeten på fjärrvärmenätet förekommer driftstörningar i fjärrvärmeleveransen för stora delar av Kiruna C. Lombolo och Tuolluvaara drabbas ej.

Läs mer
  • Vandalisering på Tuolluvaara lekplats

  • Fjärrvärmetaxan justeras 1 januari 2020

  • Anbudsförsäljning