Ledningsarbete i Luossajärvi

Under vecka 18-19 utförs arbete på Luossajärvis is. En sjöledning för ett bräddningsavlopp kommer att anläggas och i samband med arbetet sågas en 200 meter lång isränna upp.

Isrännan kommer att markeras med risruskor och flaggspel. Iakttag ändå stor försiktighet om du vistas på Luossajärvis is eller i närheten av arbetsområdet. 

Observera att tillträde till arbetsområde är förbjudet.
Respektera befintliga avspärrningar!

Nyheter

Här är de rätta svaren från vår quiz på Kirunafestivalen

Visst var det lite klurigt att besvara våra tretton frågor? Det tyckte vi också men det är bra att lära sig och därför vill vi så klart att alla som var med i tävlingen ska få chansen att titta på de rätta svaren och kanske l...

Läs mer
  • Lördagsöppet på ÅVC den 25 maj

  • Vårvatten

  • Anbudsförsäljning smörjutrustning