Ny fjärrvärmetaxa för näringsfastigheter

Från och med den 1 september 2019 införs en ny taxa för fjärrvärme. Det blir en rättvis och hållbar fjärrvärmetaxa som ersätter den ni har idag. Taxan kommer att baseras på er energiförbrukning och effektuttag. Nyheten är att taxan även baseras på fjärrvärmeflödet.

Genom en ny prismodell vill vi underlätta för våra kunder att spara energi och själva få en mer kostnadsriktig prissättning. Vi har högre kostnader under vintern, vilket i sin tur ger er högre priser, medan sommaren innebär lägre kostnader och priser.

Med den nya prismodellen kan ni som kunder enklare påverka era kostnader genom olika effektiviseringar som minskar energiuttaget under årets kallaste månader.


MED DEN NYA PRISMODELLEN:

  • Införs ett nytt säsongspris på energi, indelat i tre delar. Under vintern (nov-mars) blir priset något högre, men istället lägre under både vår/höst-säsong (april-maj och sept-okt) samt under sommarsäsong (jun-aug).
  • Införs även en helt ny flödesavgift för att spegla din förbrukning på ett mer korrekt sätt.
  • Ingår även en effektavgift (kW) i taxan. Den visar hur mycket effekt ni använder i er fastighet.
  • Den nya taxan är utformad på så sätt att varje kund betalar för sin egen förbrukning. En rättvis taxa helt enkelt.

 

Här kan du läsa hela vår broschyr som PDF.

Prismodellens tre delar

1. ENERGIPRIS

I den nya prismodellen är olika energipriser bundna till olika säsonger. Det är för att vi vill att våra kostnader ska återspeglas hos er som kunder. När det är billigare för oss att producera och distribuera energin har ni ett lägre pris. När våra kostnader blir högre ökar också era kostnader. När det är kallt ute är det kostsammare att producera fjärrvärme eftersom dyra bränslen måste användas. Genom att spegla den ökade kostnaden i energipriset hoppas vi kunna uppmuntra till energibesparingar som minskar värmebehovet på vintern.

2. EFFEKTPRIS

Effekten (kW) beräknas från medeltalet av de två senaste kalenderårens faktiska energiförbrukning i
kWh. Den korrigeras efter ett normalår och divideras med ett kategorital. Den framräknade effekten
avrundas till jämna kW.

Vid beräkning av effekten (kW) antas uppvärmningen stå för 70% av bostadens förbrukade energi, vilket normalårskorrigeras. Resterande 30% antas vara tappvarmvattnet och normalårskorrigeras inte.

3. FLÖDESPRIS

Flödespriset räknas ut genom att mäta mängden fjärrvärmevatten som passerar genom er fjärrvärmecentral. I en bra anläggning passerar mindre mängder vatten för att generera
samma värme vilket leder till lägre pris för er.

Figurerna visar två anläggningar med samma effektbehov, där den nya anläggningen (figur 2) har mycket effektivare energiutvinning än den gamla (figur 1).

Prislista

Energipris

Kr/MWh

Öre/KWh

Sommar 190 19
Vår & höst 290 39
Vinter 590 59

Abonnemangseffekt (E)

Kr/år

0-31 kW 495*E
31-62 kW 485*E+312
62-125 kW 470*E+1250
125-250 kW 450*E+3750
250-500 kW 425*E+10 000
500-1000 kW 395*E+25 000
>1000 kW 360*E+60 000

Flödespris

Kr/m3

Januari-December 3,00

Nyheter

Här är de rätta svaren från vår quiz på Kirunafestivalen

Visst var det lite klurigt att besvara våra tretton frågor? Det tyckte vi också men det är bra att lära sig och därför vill vi så klart att alla som var med i tävlingen ska få chansen att titta på de rätta svaren och kanske l...

Läs mer
  • Lördagsöppet på ÅVC den 25 maj

  • Vårvatten

  • Anbudsförsäljning smörjutrustning