Se upp för istappar

Hängande istappar är fastighetsägarens ansvar! Skiftande väderlek gör att det samlas istappar längs hustaken. För att skydda dig som fastighetsägare och personer som passerar är det ditt ansvar att ta bort istappar och snö som kan rasa från taken.

Skiftande väderlek i kombination med stora mängder snö gör att det samlas istappar längs hustaken. Istappar som hänger ner från hustak riskerar att skada förbipasserande och det kan vara livsfarligt att promenera på trottoaren under.

Varje fastighetsägare är ansvarig för takskottning och för att farliga istappar tas bort. Ta även bort snö och is från gångbanan utanför fastigheten och sanda om det är halt så undviker vi olyckor.

Nyheter

Byte av telefonväxelns programvara

Onsdag 9 september byts delar av Kiruna kommuns och Tekniska Verkens gemensamma telefonväxelprogramvara ut.

Läs mer
  • Rullskidbanan är klar och redo för åk

  • Alla vinner på att återvinna

  • Vi är med och stöttar det lokala näringslivet