Världsvattendagen 2019

Världsvattendagen sker varje år den 22 mars. Målet är att lyfta fram frågor som rör vatten – i alla dess former. Dagen startades på initiativ av FN:s generalförsamling 1992 och har sedan dess lyft fram olika problem och teman kopplade till dricksvatten.

I Sverige tar vi rent dricksvatten för givet men faktum är att omkring två miljarder människor på vår jord lever i områden där rent vatten är en bristvara. Hela 80 procent av världens spill- och avloppsvatten går direkt tillbaka till naturen, utan att ha behandlats i ett reningsverk. Två tredjedelar av alla naturliga våtmarker har försvunnit de senaste hundra åren. Detta är bara några exempel på hur människan påverkar vattnet negativt. Svaret på hur vi påverkar miljön finns verkligen i naturen.

För att vi ska kunna fortsätta njuta av det rena dricksvattnet är det viktigt att vi tänker på miljön och vad vi släpper ut i våra vattendrag. Vattnet är kanske vårt tydligaste kretslopp och vår jord klarar inte längre att rena det från alla utsläpp.

Eftersom vi har så bra dricksvatten direkt i våra kranar kan du som enskild person göra stor nytta bara genom att välja bort flaskvatten. Kranvatten håller hög kvalitet och kostar bara en bråkdel av vad flaskvattnet gör. Det är dessutom lokalproducerat. Välj kranvatten och spara både pengar och på vår miljö!

Tekniska Verken är kranmärkt. Det är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Om en verksamhet är kranmärkt betyder det att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. Kranmärk din verksamhet du också, ansök på www.kranmarkt.se!

Nyheter

Ny spårkarta för Matojärviområdet 2020

Nu finns en ny spårkarta för Matojärvi-området med åkriktningar och anslutningsspår till hundspåret och jägarspåret.

Läs mer
  • Anbudsförsäljning kompressor med tank och lufttork

  • Anbudsförsäljning billyft 4 ton

  • Extrem halka i Kiruna