Vårvatten i Kiruna

Nu är det full fart i snösmältningen och det märker vi av på vårt dricksvatten i Kiruna.

Så här års är det full fart i snösmältningen. Vinterns enorma mängder snö, i myrmarker och på fjället, smälter till vatten som rinner ovanpå och genom marken, ner till dalgångar och vattendrag. På vägen drar det med sig många små partiklar och ämnen som svagt missfärgar vattnet.

Hur mycket vattnet missfärgas varierar från år till år, beroende på hur mycket snö det finns och hur intensiv snösmältningen blir. Även svag lukt och smak kan förekomma men vattnet håller trots detta alltid godkänd livsmedelskvalitet.

Det är viktigt att veta att dricksvattnet alltid håller godkänd livsmedelskvalitet. Vattnet övervakas nämligen kontinuerligt ― både automatiskt och manuellt. Förutom dagliga kontroller som utförs med vår egen utrustning och personal så skickas vattenprover regelbundet till laboratorium. Mängden klor kan behöva ökas när snösmältningen är som mest intensiv. Detta kan ge vattnet en viss lukt av klor men det görs för att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet.

Just nu investerar vi i Kirunas vattenverk och reningen förbättras i flera olika steg. Inom några år, när projektet har slutförts så kommer Kiruna att ha ett bra vatten året runt, utan problem i samband med snösmältningen.

Vid eventuella frågor, kontakta kundtjänst: 0980-707 23 • info@tvab.kiruna.se

Nyheter

Rullskidbanan är klar och redo för åk

Första etappen av den nya rullskidbanan är klar. Rullskidbanan är avgiftsbelagd och du behöver antingen dags- eller säsongskort för att vistas på banan. Den 2,6 km långa banan börjar vid Matojärvi idrottsplats och går en slin...

Läs mer
  • Alla vinner på att återvinna

  • Vi är med och stöttar det lokala näringslivet

  • Vårvatten i Kiruna