Personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter och ersätter PUL.

Så hanterar vi dina personuppgifter

All personlig data ägs av dig som kund eller privatperson, detta innebär att du har rätt att få reda på hur vi som företag använder informationen om dig samt för vilket syfte. Din integritet är viktig för oss och vi hanterar dina personuppgifter med respekt och omsorg.

Den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild individ som är i livet räknas som en personuppgift. Till exempel personnummer, adress, anläggningsnummer, telefonnummer, e-postadress eller mätarnummer.

När du tecknar ett avtal med oss behöver vi hantera dina personuppgifter för att uppfylla vår del av avtalet och hantera dig som kund. Förutom namn och personnummer behandlar vi även uppgifter som till exempel adress, telefonnummer och e-postadress för att kunna kommunicera till dig på bästa möjliga sätt. Dina personuppgifter lagras och registreras i vår kunddatabas.

Vi behandlar dina personuppgifter efter att du blir kund hos oss, samt en tid efter att din kundtid hos oss har upphört. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, även att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan också kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta.

Om du anser att vi hanterar dina uppgifter felaktigt eller att dina rättigheter inte respekteras av oss har du möjlighet att kontakta Datainspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att framföra klagomål.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av koncernens personuppgifter är Tekniska Verken i Kiruna AB, organisationsnummer 556204-3439.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!