Pressmeddelanden

Tillsammans skapar vi ett grönare Kiruna

Tekniska Verken och LKAB har tecknat ett nytt avtal om användning av spillvärme från gruvverksamheten. Med start 2020 kommer huvudsakligen spillvärme att användas för fjärrvärmeproduktion under totalt fyra månader per år.

Läs mer

Hälsosatsning på chaufförer blev succé

Under 2018 har Tekniska Verken i Kiruna AB tillsammans med Kirunahälsan genomfört en lyckad hälsosatsning riktad till en specifik yrkesgrupp där man hade identifierat ett behov av att förbättra hälsan. "Fokus har tidigare all...

Läs mer

Nu inleds saneringsarbetet efter den stora avfallsbranden 2017

Måndag den 6 augusti påbörjas saneringsarbetet efter branden på Kiruna avfallsanläggning. Totalt ska 13.800 ton material bestående av brunnet och obrunnet avfall, sten, grus och jord saneras från platsen.

Läs mer

Avtal om ersättning tryggar framtiden för fjärrvärmen i Kiruna

LKAB och Tekniska Verken i Kiruna är överens om ersättning av fjärrvärmeanläggningarna i de påverkade områdena inom Gruvstadspark 2. Ersättningen uppgår till 148 miljoner kronor vilket motsvarar nyproduktionspris för att bygg...

Läs mer

Vattnets värde och Torne älvs betydelse för oss

Tekniska Verken bjuder i samarbete med Svenskt vatten in till en paneldiskussion medVattenambassadören och naturfotografen Mattias Klum. Vattnets värde och Torne älv som vattentäkt är fokus för diskussionen. Varmt välkommen!

Läs mer

Pressmeddelande brand KAA

Branden på Kiruna avfallsanläggning är släckt. Det innebär att rökutvecklingen från och med nu är minimal. Eftersom det fortsätter att brinna under det övertäckta avfallet kan det komma mindre mängd rök från anläggningen. Det...

Läs mer