Stadsomvandlingen

Idag dominerar stadsomvandlingen vår vardag. Kommunen äger frågan men Tekniska Verken har en viktig roll att spela. Att flytta en stad påverkar det mesta som till exempel vägar, belysning, avlopp, vatten, fiber, fjärrvärme och annan infrastruktur.

För oss innebär stadsomvandlingen hårt jobb, mycket ansvar och intressanta utmaningar. Kirunas omvandling öppnar även för möjligheten att skapa ett av världens mest hållbara samhällen. Ett attraktivt Kiruna med friskt och gott vatten, fina parker, välmående natur och tjänster som klimatneutral och billig fjärrvärme.

Spännande utmaningar

Tekniska Verken jobbar med stadsomvandlingen i gemensamma projekt tillsammans med bland annat Kiruna kommun och LKAB för att lösa den stora utmaningingen som en stadsomvandling innebär. Det är en spännande utveckling för hela staden och i synnerhet för oss.

Det första som påverkas av sprickbildningen är ledningsnäten under mark, det vill säga vatten och avlopp, belysning samt fjärrvärme. Vi arbetar aktivt med att anpassa infrastrukturen efter den avvecklingsfas som tagit fart i gruvstadsparken. Samtidigt har vi påbörjat arbetet för att skapa förutsättningar för samhällets utveckling i området.

För oss innebär stadsomvandlingsprocessen planering av nya bostadsområden, ny infrastruktur och att hitta synergieffekter mellan flera olika delar av infrastrukturen för att spara både kostnad och miljö.

Unik situation med unika möjligheter

Samtidigt planerar vi stadsomvandlingen med hållbarhet i sikte. Det är en omställning för hela vårt samhälle, en omställning som på sikt ska hjälpa till att skapa ett ännu mer attraktivt Kiruna för alla.

Att jobba med hållbarhetsfrågan och att tillvarata möjligheterna med stadsomvandlingen är ett uppdrag vi haft från vår ägare Kiruna kommun i flera år. Det hänger samman med vår vision och vår affärsidé. Det kanske mest kända projektet är arbetet med ett nytt energisystem i samarbete med LKAB. Vi gör allt vi kan för att arbeta långsiktigt, smart och hållbart.

Tekniska Verken är med sin breda verksamhet Kiruna kommuns främsta verktyg i klimatarbetet. Vi befinner oss i en unik situation med unika möjligheter. Vi kan tillsammans med forskning och näringsliv omsätta det vi lärt oss i stadsomvandlingsprocessen till nya tjänster och nya företag som blir till nytta för hela Kiruna.

Nyheter

Här är de rätta svaren från vår quiz på Kirunafestivalen

Visst var det lite klurigt att besvara våra tretton frågor? Det tyckte vi också men det är bra att lära sig och därför vill vi så klart att alla som var med i tävlingen ska få chansen att titta på de rätta svaren och kanske l...

Läs mer
  • Lördagsöppet på ÅVC den 25 maj

  • Vårvatten

  • Anbudsförsäljning smörjutrustning