Kiruna Sustainability Center

Hus

Ett av de stadsomvandlingsprojekt som Tekniska Verken deltar i är Kiruna Sustainability Center som arbetar för att Kiruna ska byggas smart, hållbart och attraktivt.

Kiruna ligger ovanför polcirkeln i ett arktiskt klimat. Klimatet i kombination med att vi ska bygga en ny stad gör det möjligt att använda Kiruna som en testbädd. I Kiruna Sustainability Center ska kommun, näringsliv, forskningsaktörer och samhällsinvånare arbeta tillsammans för att utveckla och testa innovativa lösningar, produkter och tjänster.

Genom att använda nya Kiruna som testbädd skapar vi tillväxt och affärsmöjligheter lokalt och regionen. Vinsten blir dessutom ett smart och attraktivt samhälle som gör det lättare för våra invånare att leva hållbart.

Kiruna kommun har beviljats finansiering att genomföra två projekt; Vinnova finansierar projektet Innovationsplattform Kiruna och Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar projektet Testbed Kiruna. Tekniska Verken projektleder arbetet.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!