Fjärrvärme

Det är vi som levererar lokalproducerad energi i form av fjärrvärme till dig. Fjärrvärme är hett vatten som strömmar i rör under marken där du går. Det värmer upp villor och lägenheter, lokaler, sjukhus och skolor. I Kiruna skapar vi vår egen värme och energi. Det är vårt brännbara avfall från hushåll och industrier som blir prisvärd, driftsäker och energismart fjärrvärme. Fjärrvärme tar tillvara på sådant som annars går till spillo. Lokalproducerad energi, helt enkelt.

Fjärrvärme är Kirunas största miljösatsning. Det är också ditt bästa alternativ att värma upp ditt hem med. Fjärrvärme är en enkel, trygg och pålitlig värmekälla som i stort sett sköter sig själv. Vi på Tekniska Verken har levererat energi med låg miljö- och klimatbelastning i över 30 år och tänker fortsätta med vårt hållbara arbete även i framtiden.

Vi tänker bli ännu bättre. I samband med stadsomvandlingen, då stora delar av ledningsnätet och energianläggningar kommer behöva bytas ut, ersätter vi dem med energisystem med den allra senaste tekniken.

Fjärrvärme har en låg investeringskostnad i jämförelse med andra uppvärmningsalternativ. Idag är drygt 90 procent av alla fastigheter och en tredjedel av alla villor i Kiruna redan anslutna. Så välj fjärrvärme du också och låt oss värma varandra.

Energiåtervinning och fjärrvärme


Nyheter

Här är de rätta svaren från vår quiz på Kirunafestivalen

Visst var det lite klurigt att besvara våra tretton frågor? Det tyckte vi också men det är bra att lära sig och därför vill vi så klart att alla som var med i tävlingen ska få chansen att titta på de rätta svaren och kanske l...

Läs mer
  • Lördagsöppet på ÅVC den 25 maj

  • Vårvatten

  • Anbudsförsäljning smörjutrustning