Skoterleder

I Kiruna finns cirka 150 mil skoterleder varav 85 mil är kommunala.

Översiktskarta på alla skoterleder, samt info om försäljningsställen, hittar du på skoterföreningen Vinterstadens hemsida. Vinterstaden tillverkar och distribuerar den lokala skoterledskartan i kommunen. 
I samtliga tillfälliga skoterförbudsområden är skoterleder undantagna. Detta innebär att färd får ske efter markerade leder. På kartorna är dessa markerade med blått.

Nu finns det uppsatta fartdämpare på flertalet övergångar i Kiruna centrum och efter E10:an i Svappavaara. Tekniska Verken kommer fortsätta att ställa upp fler fartdämpare för att få säkrare övergångar både för er skoterförare, men även för bilister och fotgängare.

Regler för skoteråkning:

 • Skidåkare, hundspann och gående har alltid företräde i skoterspåret
 • Högertrafik gäller.
 • Du måste ha fyllt 16 år för att få köra skoter
 • Du måste ha hjälm
 • För att få köra snöskoter krävs förarbevis om du har ett körkort som är taget efter år 2000
 • En generell hastighetsbegränsning om 70 km/tim gäller i terräng (50 km/tim inom tätbebyggt område)
 • Stopplikt råder alltid innan du korsar en väg
 • Passagerare på skotern eller kälken måste gå när ekipaget korsar en väg
 • Det inte är tillåtet att köra på allmän väg annat än vid passage över vägen, eller kortast lämpliga sträcka om terrängen är oframkomlig
 • På skogsbilvägar och andra enskilda vägar kan skoterkörning vara förbjuden, trots att vägen är oplogad
 • Spårning av vilt med skoter är förbjudet
 • Visa hänsyn genom att inte köra på andras tomter eller nattetid i tätbebyggt område

Tillfälliga skoterförbudsområden finns på länkar reletarat innehåll. Respektera dessa och följ markerade skoterleder och håll de hastighetsbegränsningar som gäller.

Har frågor, funderingar, synpunkter eller förslag? Eller vill du göra en felanmälan? Kontakta gärna kundservice!

 

Nyheter

Byte av telefonväxelns programvara

Onsdag 9 september byts delar av Kiruna kommuns och Tekniska Verkens gemensamma telefonväxelprogramvara ut.

Läs mer
 • Rullskidbanan är klar och redo för åk

 • Alla vinner på att återvinna

 • Vi är med och stöttar det lokala näringslivet