Belysning

Tekniska verken ansvarar för all gatubelysning i Kiruna kommun. Det innefattar 6 550 ljuspunkter med en årlig energiförbrukning på 3,1 miljoner kWh. Att ansvara för Kirunas gatubelysning är ett ständigt pågående arbete. Varje höst sker exempelvis en genomgång av belysningen och trasiga lampor byts ut.

Vem tänder och släcker?

Ett skymmningsrelä styr när lampor tänds och släcks. Det innebär att lamporna tänds och släcks automatiskt efter hur mörkt det är ute från mitten av augusti till början av maj. Det är ett system som sparar energi.

Nytt ljus på tillvaron

Arbetet med att sänka energiförbrukningen är ständigt. Vi byter bland annat alla gamla kvicksilverlampor till en energieffektivare och miljövänligare gatubelysning. Hållbart och energismart.

Skadegörelse är sämst

Tyvärr utsätts gatubelysningen för omfattande skadegörelse. Detta resulterar givetvis i höga reparationskostnader, men det kan även innebära fara för människors liv. En trasig stolplucka som blottar strömförande ledningar är en livsfara. För att åtgärda skadegörelsen krävs årligen stora summor mellan 100 000 och 200 000 kronor. Det är pengar som skulle kunna användas på ett mycket bättre sätt.

All skadegörelse polisanmäls!

Frågor och felanmälningar till oss

Vill du göra en felanmälan? Vänligen kontakta Kundservice.

Nyheter

Driftstörning fjärrvärme

På grund av pågående underhållsarbeten på fjärrvärmenätet förekommer driftstörningar i fjärrvärmeleveransen för stora delar av Kiruna C. Lombolo och Tuolluvaara drabbas ej.

Läs mer
  • Vandalisering på Tuolluvaara lekplats

  • Fjärrvärmetaxan justeras 1 januari 2020

  • Anbudsförsäljning