Gångbanor

Tekniska Verken jobbar med drift och underhåll av kommunal infrastruktur. Vi sköter allmänna gångbanor där kommunens skyldighet gäller. Det kan handla om att sanda, grusa, ploga och hålla gångbanan ren och framkomlig för Kirunas alla medborgare.

Fastighetsägare ansvarar på samma sätt för gångbanor utanför och i anslutning till fastigheten. Det är i första hand fastighetsägaren du kontaktar om du har frågor och synpunkter om skötseln av gångbanor utanför och i anslutning till fastigheten.

Tillsammans håller vi Kirunas gångbanor fina och framkomliga.

Vinter


Vi ansvarar för att sanda, grusa, snöröja och forsla bort snö, sand och grus från allmän gångbana. Gångbanor som inte snöröjs används av kommunen som snöupplag. Fastighetsägaren snöröjer och sandar gångbanan utanför fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar även för att forsla snö från tomt, portgång, infart och tak till kommunens snötippar.

Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och liknande ska sådana åtgärder vidtas så att personer eller egendom inte skadas. Väg- och gångbanetrafiken på platsen får inte hindras.

Detta är bra att känna till för dig som hyresgäst.

Här kan du läsa om snöröjning i Kiruna kommun, exempelvis prioriterade områden för snöröjning och halkbekämpning, när snöröjningen startar och hur länge det får ta.

Barmarksrengöring

Fastighetsägaren ska även sopa, ta bort skräp samt föra bort sand från gångbana och övriga utrymmen avsedda för gångtrafik som ligger i anslutning till fastigheten.

Frågor och felanmälningar hanteras av Kundservice.

Teckna avtal om gångbanerenhållning inom centrumområdet

Fastighetsägare inom centrumområdet har möjlighet att teckna ett avtal där renhållningen av gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten som behövs överlåts till Tekniska Verken.

I avtalet ingår följande:

  • Sopa upp sand
  • Avlägsna snö och is
  • Motverka halka
  • Hålla dagvattenbrunnar fria från exempelvis snö, löv och barr

Avtalet tecknas i en femårsperiod med en uppsägningstid på en månad. TVAB tar ut en avgift per kvadratmeter enligt gällande taxa. Avgiften indexregleras årligen i enlighet med entreprenadindex E:6011.

För mer information eller för att teckna avtal, kontakta kundtjänst på telefon 0980-707 23.

Nyheter

Här är de rätta svaren från vår quiz på Kirunafestivalen

Visst var det lite klurigt att besvara våra tretton frågor? Det tyckte vi också men det är bra att lära sig och därför vill vi så klart att alla som var med i tävlingen ska få chansen att titta på de rätta svaren och kanske l...

Läs mer
  • Lördagsöppet på ÅVC den 25 maj

  • Vårvatten

  • Anbudsförsäljning smörjutrustning