Parker och lekplatser

Parker

Tekniska Verken ansvarar för skötseln av Kirunas 15 parker. Vi klipper gräsmattor, rensar blomrabatter och sköter om träd och buskar. Planteringen av blommor, träd och buskar sköts av en entreprenör. Kring den 10 juni påbörjas plantering av ungefär 20 000 plantor, allt för ett blomstrande, vackert och inbjudande Kiruna. Grönskötseln sköts till stor del av våra duktiga feriejobbande skolungdomar.

Järnvägsparken är vår största park. Här finns en liten scen för olika evenemang och ett café som håller öppet sommartid. Här finns också tre stycken boulebanor samt en stor lekpark som även är handikappanpassad.

Människans bästa vän

Kiruna är Sveriges hundtätaste stad. Det är väldigt roligt, men vi skulle vilja passa på att uppmana alla hundägare att plocka upp efter sin hund. Det blir ännu viktigare när ni är så många.

Lekplatser

Lek och rörelse är viktigt. Därför ska våra lekplatser kännas inbjudande, säkra och inspirerande för alla. De ska vara levande och lekande mötesplatser för såväl barn och föräldrar som ungdomar och äldre. Totalt har vi 30 lekplatser i Kiruna. Av dessa är 10 handikappanpassade.

Lek!

Lekplatserna har bland annat stötdämpande markplattor och en del har ny lekutrustning. De nya "kompisgungorna" kan användas av alla oavsett ålder och funktionshinder. Det finns sandbord, speciella bänkbord och spännande varierande motionsredskap för yngre och äldre.

Lekplatserna utvecklas med tiden för att erbjuda barnen säkra och varierande lekmiljöer som är lockande, trevliga och utmanande. Vi jobbar ständigt med underhåll av lekplatserna. De städas, sand fylls på, gräs klipps och buskar rensas. Lekredskap ses över varje år och byts ut och anpassas efter de krav som gäller.

Lek så säkert det går

De krav på säkerhet som finns för lekplatser återfinns i Plan- och bygglagen. För att uppnå säkra lekplatser finns sedan 1999 en europanorm (SS EN 1176-1177). Årligen besiktas samtliga lekplatser enligt reglerna i denna norm. De upprustningsarbeten och nyetableringar som genomförs görs utifrån europanormen och ambitionen är att samtliga lekplatser inom kommunen ska uppfylla kraven inom en tioårsperiod. Men olyckan kan ändå alltid vara framme. Var därför gärna uppmärksamma, så hjälps vi åt att ta hand om varandra.

Synpunkter? Ja, tack!

Det som var helt igår kan vara trasigt idag, därför är vi mycket tacksamma om en skada anmäls till oss så fort som möjligt. För anmälan av slitna och trasiga lekredskap, såväl som både positiva som negativa synpunkter på lekplatserna, vänligen kontakta vår Kundservice.

Nyheter

Belysta spår för trygghet

För att öka tryggheten och förebygga inbrott under dygnets mörka timmar tänder Tekniska Verken upp belysning på Lombolospåret och Matojärvi.

Läs mer
  • Byte av telefonväxelns programvara

  • Rullskidbanan är klar och redo för åk

  • Alla vinner på att återvinna