Parkering

Parkera med P-skiva

I Kiruna kommun är det gratis att parkera. När du parkerar behöver du en så kallad P-skiva. P-skivor finns att få gratis på turistinformationen i Folkets hus, i stadshuset och på utvalda bensinstationer. På P-skivan anger du din ankomsttid. Skivan måste placeras tydligt synlig i fordonets framruta.

Hur länge får jag stå?

Hur länge du får stå parkerad är olika för olika parkeringsplatser, vilket framgår på skyltar i anslutning till parkeringen. Saknar du en P-skiva går det bra att skriva ned ankomsttiden på ett papper och placera i framrutan på fordonet. Det ska tydligt framgå när du har parkerat.

Parkering i centrum


Området som avgränsas av Hjalmar Lundbohmsvägen, Gruvvägen och Adolf Hedinsvägen utgör en större zon med förbud att parkera fordon. Här får du endast stanna för lastning och lossning samt på- och avstigning. Inom detta område är platser där det är tillåtet att parkera tydligt utmärkta med vägmärken.

Datumparkering


Under perioden 1 oktober till och med 30 juni tillämpas datumparkering i Kiruna tätort samt Tuolluvaara. Detta för att underlätta för snöröjning, sandupptagning och framkomlighet för exempelvis sopbilar.

Datumparkering gäller varje dygn mellan klockan 00.00-08.00. Det innebär att det från midnatt fram till klockan 08.00 är förbjudet att parkera på den sidan av gatan som har udda gatunummer om det är ett udda datum och på den sidan av gatan med jämna gatunummer om det är jämnt datum. Observera att detta gäller från midnatt så om du parkerar din bil före midnatt bör du parkera på samma sida som aktuellt datum, exempelvis på jämn sida om det är ett jämnt datum. Då blir det automatiskt rätt när klockan passerar midnatt.

Parkeringstillstånd för funktionshindrade


Kommunen kan utfärda ett parkeringstillstånd för dig som har ett funktionshinder. Om detta kan du läsa mer på kommunens webb.

Nyheter

Byte av telefonväxelns programvara

Onsdag 9 september byts delar av Kiruna kommuns och Tekniska Verkens gemensamma telefonväxelprogramvara ut.

Läs mer
  • Rullskidbanan är klar och redo för åk

  • Alla vinner på att återvinna

  • Vi är med och stöttar det lokala näringslivet