Vägar

Tekniska Verken ansvarar för drift och underhåll av kommunal infrastruktur. Att ansvara för skötsel av Kirunas vägar handlar mycket om snöröjning. Efter snöröjningen kommer vårhyvlingen. När vägar och gångbanor har tinat fram sopar vi och tar hand om allt grus och all sand som använts för att bekämpa halka under vintern.

För att hålla Kiruna framkomligt kan snöröjningen ibland påbörjas tidigt på morgonen. Den får påbörjas klockan 04:00, men för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och kommunikationsleder kan snöröjningen ibland inledas redan 03:00. Vi ber alla ha förståelse och överseende.

Vid plogning röjs inga infarter och fastighetsägare har ansvar för renhållning av gångbana utanför fastigheten. Läs mer om fastighetsägarens ansvar för gångbanerenhållning.

Här kan du läsa om snöröjning i Kiruna kommun, exempelvis prioriterade områden för snöröjning och halkbekämpning, när snöröjningen startar och hur länge det får ta.

Datumparkering

Det är viktigt att vara uppmärksam på och respektera datumparkering och parkeringsförbud. Reglerna finns till för att möjliggöra snöröjning och hålla Kirunas vägar framkomliga. Ett råd är att även tänka på soptunnornas placering vid hämtning i snöfall.

Här kan du läsa mer om datumparkering och vilka regler som gäller. Tack på förhand för visad hänsyn!

Frågor och felanmälningar till oss

Alla frågor och felanmälningar gällande snöröjningen hanteras av Kundservice.

Nyheter

Här är de rätta svaren från vår quiz på Kirunafestivalen

Visst var det lite klurigt att besvara våra tretton frågor? Det tyckte vi också men det är bra att lära sig och därför vill vi så klart att alla som var med i tävlingen ska få chansen att titta på de rätta svaren och kanske l...

Läs mer
  • Lördagsöppet på ÅVC den 25 maj

  • Vårvatten

  • Anbudsförsäljning smörjutrustning