Återvinningsstationer

Förpackningar av plast, papper, färgat glas, ofärgat glas och metall samt tidningar, reklamblad och wellpapp lämnas till återvinningsstationerna, ÅVS.

Material och föremål som inte är förpackningar, exempelvis plastmöbler, pulkor, leksaker, stekpannor och grytor ska inte lämnas vid återvinningsstationerna utan ska lämnas på återvinningscentralerna.

Under Sopsortering kan du läsa mer om vad som ska till återvinningscentralerna, vad som ska till återvinningsstationerna och vad som kan slängas brännbart hushållsavfall.

Skötseln av återvinningsstationernaI Sverige har vi producentansvar. Det innebär att de företag som producerar produkterna ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns på ett miljöriktigt sätt.

En privat entreprenör ansvarar för städning och snöröjning kring återvinningsstationerna. Det görs på uppdrag av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Tekniska Verken ansvarar inte för behållarna och sköter inte heller tömning eller städning.

Om du har frågor eller synpunkter kring återvinningsstationerna, Kontakta vänligen FTI på 0200 - 88 03 11 eller gör en felanmälan direkt på FTI:s webbsida via följande länk - http://ftiab.se/172.html

Det finns idag 15 återvinningsstationer i Kiruna

Här hittar du återvinningsstationerna: • Stora Coop, Österleden 12
 • Ahos Park, Mäster Palmsgatan
 • Centralskolan, Mangigatan 23
 • Folkets hus, Vänortstorget
 • Coop Konsum, Föraregatan 45
 • Vid gamla Lomboloskolan, Movägen
 • Ullspiran, Bromsgatan 10
 • ICA Nära Lombolo, Forskarevägen 6
 • Tuolluvaara, Borgen, Borgenvägen 1
 • Jukkasjärvi, Folkets Hus
 • Svappavara, Coop Konsum, Kirunavägen
 • Övre Soppero, Päiviös Styckeri, S. vägkorsningen
 • Karesuando, Reningsverket
 • Vittangi, korsningen Gästisvägen/Sjövägen. Gamla Folketshusparkeringen.

Batteri- och glödlampsholkarBatterier, lågenergilampor och glödlampor klassas som farligt avfall och är skadligt för vår miljö. Dessa får absolut inte slängas i hushållssoporna. Lämna dina glödlampor, lågenergilampor och batterier i insamlingsholkarna eller på återvinningscentralen.

Här hittar du batteri- och glödlampsholkarna:

 • Coop Forum
 • ICA Kvantum
 • Coop Konsum, Dübengatan
 • Coop Konsum, Trädgårdsgatan
 • Coop Konsum, Lappgatan
 • Cirkle K Södra
 • Stop 22, Konduktörsgatan
 • Kupolenhuset
 • Jukkasjärvi, Coop Konsum
 • Svappavaara, Coop Konsum
 • Vittangi, Coop Konsum
 • Lannavaara, Handlarn

Endast batteriholkar:


 • Elgiganten
 • ÖoB
 • Cirkle K Norra
 • ICA Östlunds
 • Galaxenhuset
 • Apoteket Ripan Lasarettet
 • Vittangi, OKQ8
 • Kuttainen, Handlarn
 • Lainio, vid färjan
 • Parakka, K Lindmarks Livs o Bensin
 • Karesuando, Posten

EL:IN-skåp för elavfall, lampor och batterier

Du kan även lämna elavfall, batterier och ljuskällor så som glödlampor, lågenergilampor, LED-lampor med mera i ett så kallat EL:IN-skåp. Dessa skåp finns i nuläget på Stora Coop i Kiruna samt på ICA Kvantum i Kiruna.

Det här lämnar du vid återvinningsstationerna
TidningarI behållarna för tidningar lämnar du tidningar, kataloger, reklamblad och liknande pappersprodukter.

Lämna inte papperspåsen eller plastpåsen i tidningsinsamlingen. Dessa lämnas i behållaren för pappersförpackningar respektive behållaren för plastförpackningar.

Pappersförpackningar

I behållarna för pappersförpackningar lämnar du exempelvis wellpapp, papperspåsar, tvättmedelsförpackningar, cornflakespaket, pastakartonger, omslagspapper och pappersrullar.

Bra att tänka på:

 • Förpackningarna ska vara torra och rena för att så effektivt som möjligt kunna tas omhand och återvinnas.
 • Platta till förpackningarna så sparar vi plats och resurser.
 • Dela på förpackningar som består av flera material.
 • Ta bort korkar och lock och sortera efter den typ av återvinningsmaterial de tillhör.

Lämna inte tidningar, reklamblad, kontorspapper eller kataloger.

GlasförpackningarI behållarna för glas lämnar du alla former av glasförpackningar, exempelvis glasburkar eller glasflaskor som inte har pant. Det finns behållare för färgat- och ofärgat glas. Av återvunnet glas tillverkas nya glasförpackningar, men även saker som isolering. Glas kan smältas ned och omformas om och om igen utan att kvaliteten försämras. Därför är glas ett lysande material att återvinna.

Lämna inte exempelvis glödlampor, lysrör, porslin eller keramik.

Bra att tänka på:

 • Förpackningarna ska vara torra och ursköljda.
 • Skilj på det färgade och ofärgade glaset.
 • Ta bort kapsyler, korkar och lock. Sortera dessa efter den typ av återvinningsmaterial de tillhör.

MetallförpackningarI behållarna för metall lämnar du konservburkar, kapsyler, tomma färgburkar, aluminiumfolie, folieformar, tomma sprayflaskor mjukosttuber och lock av metall. Av återvunnen metall tillverkas bland annat nya metallförpackningar. Metall kan liksom glas återvinnas obegränsat antal gånger utan att kvaliteten försämras.

Bra att tänka på:

 • Förpackningarna ska vara torra och ursköljda.
 • Ta bort kapsyler, korkar och lock. Sortera dessa efter den typ av återvinningsmaterial de tillhör.
 • Platta till burken och stoppa in vassa lock i förpackningen.
 • Färgburkar måste var tomma och torra. Om de innehåller färgrester ska de lämnas in som farligt avfall på närmaste återvinningscentral.

PlastförpackningarI behållarna för plastförpackningar lämnar du plastburkar, plastflaskor utan pant, schampooflaskor, plastpåsar, tandkrämstuber och andra plastförpackningar. Av återvunnen plast tillverkas bl.a. bärkassar, och sopsäckar.

Bra att tänka på:

 • Förpackningarna ska vara torra, tomma och ursköljda.
 • Ta bort kapsyler, korkar och lock. Sortera dessa efter den typ av återvinningsmaterial de tillhör.

Nyheter

Byte av telefonväxelns programvara

Onsdag 9 september byts delar av Kiruna kommuns och Tekniska Verkens gemensamma telefonväxelprogramvara ut.

Läs mer
 • Rullskidbanan är klar och redo för åk

 • Alla vinner på att återvinna

 • Vi är med och stöttar det lokala näringslivet