Matavfall

Från och med 1 januari 2019 kommer vi börja sortera ut matavfallet i Kiruna kommun men alla ska inte börja sortera samtidigt. På denna sida kan du läsa mer om hur det fungerar, vad man ska tänka på samt ta del av aktuell information.

Kommunfullmäktige har beslutat att matrester, bananskal, kaffesump, frukt, grönt och annat organiskt avfall från och med 2019 inte längre ska slängas i soppåsen. Matavfallet ska sorteras separat i en biologiskt nedbrytbar påse och sedan slängas i avsedda kärl.

Regeringens mål är att minst hälften av allt matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast 2018. Det är hög tid att komma igång med den separata insamlingen av matavfall från småhus, flerbostadshus, verksamheter och företag – även i Kiruna kommun.

Idag sorterar 212 av Sveriges 290 kommuner ut matavfallet. I november 2017 fattades beslutet att införa obligatorisk separat insamling av matavfall i hela Kiruna kommun, med start 1 januari 2019.

Utbyggnaden sker etappvis och innan 2021 ska systemet vara fullt utbyggt i Kiruna kommun. Om du inte redan har fått ditt kärl och börjat sortera matavfall så kan det vara en bra idé att börja förbereda dig på att sortera ut ditt matavfall och fundera lite på vad du slänger i soppåsen. Matavfallet är nämligen fullt med energi som bör nyttjas. Genom att ta tillvara på matavfallet gör vi miljön en stor tjänst.

Matavfallet kommer inledningsvis att transporteras till någon annan kommun och vår förhoppning är att kunna nyttja returtransporter. Givetvis vägs alltid miljönyttan in. Att transportera matavfallet är ingen fara eftersom utredningar som bland annat Avfall Sverige har gjort visar på att matavfall klarar långa avstånd utan att miljövinsten går förlorad.

Ungefär hälften av det som i dag slängs i soppåsen hör faktiskt inte hemma där. När du har sorterat ditt matavfall och lämnat alla förpackningar och tidningar till återvinningsstationen återstår endast en mindre del övrigt brännbart restavfall.

Varför ska man sortera sitt matavfall?

Matavfallet innehåller energi som kan tas omhand genom rötning och bli till bland annat biogas som kan användas i exempelvis fordon. Det blir även till biogödsel som används vid odling. Om du sorterar ut matavfallet bidrar du till att förbättra miljön.

Varför är det så bra att sortera matavfallet?

  • Om allt matavfall i Sverige återvanns skulle det motsvara 100 miljoner liter bensin.
  • Varje bensin- eller dieselfordon som ersätts av ett biogasdrivet fordon innebär att klimatpåverkan minskar med cirka 90 procent.
  • Den potential att producera biogas som finns i Sverige idag, skulle kunna driva 900.000 miljöbilar.
  • Ett ton rötat matavfall kan driva en biogasbil 1250 km.
  • Om 70 procent av allt matavfall i Sverige samlades in och rötades skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin. Det räcker till årsförbrukningen för drygt 56.000 bilar och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 327.000 ton.
  • En bil som kör på biogas undviker 2800 kg koldioxidutsläpp per år jämfört med en bensindriven bil.

När ska vi börja sortera?

Sorteringen införs etappvis under 2019-2020 eftersom det är många kärl som ska delas ut i vår geografiskt stora kommun. Först kommer ett stort antal matavfallskärl och tillhörande startpaket med bland annat påsar, påshållare, slaskskrapa och sorteringskasse att delas ut till hushållen. Villorna är först ut och parallellt inleds sorteringen i bostadsrättsföreningar och flerbostadshus. Byarna och fritidshus får sina kärl 2020.

Beroende på var du bor så kommer införandet av matavfallssorteringen att ske vid olika tidpunkter. Nedan kan du se hur de olika etapperna delats in.

Leverans av kärl

Ett tag innan det är dags att börja sortera så kommer du även att få ditt matavfallskärl levererat. Strax före leveransen så meddelar vi dig via SMS, förutsatt att du har ditt telefonnummer registrerat på din adress. Är du osäker om ditt nummer finns med, har du ett oregistrerat kontantkort, en företagstelefon eller har du skyddat nummer - kontrollera direkt via vår tjänst tekniskaverkenikiruna.se/sms

Observera att du inte ska börja använda kärlet direkt du får det levererat utan vi meddelar via brev, annonser och SMS-utskick när det är dags att börja sortera.

Så här ser etappindelningen ut för matavfallssortering.

Etappindelning

Genomförande
och delområden

Tidplan

Etapp 1, villor Under etapp ett kommer matavfallsinsamlingen införas i Kiruna centralort. Etapp ett är indelat i tre delområden enligt kartan nedan; Luossavaara och Kiruna C (1), Lombolo (2) och Tuolluvaara (3). Kvartal 2+3, 2019
Etapp 2, villor Under etapp två kommer matavfallsinsamlingen införas i västra kommundelen. Etapp två är indelat i fem delområden; Riksgränsen, Nikkaluoktavägen, Jukkasjärvi, Laxforsen och Kurravaara. Kvartal 4, 2019 samt kvartal 1, 2020
Etapp 3, villor Under etapp tre kommer matavfallsinsamlingen införas i östra kommundelen. Kvartal 2+3+4, 2020
Verksamheter och flerbostadshus Verksamheter, flerbostadshus och BRF:er arbetar Tekniska Verken med parallellt under hela införandeperioden. Kvartal 1, 2019 till kvartal 4, 2020

 

Kartan visar indelningen av etapp 1 för villor i Luossavaara, Kiruna C, Lombolo och Tuolluvaara

Klicka på kartbilden för att ladda ned en karta som PDF.

Nyheter

Byte av telefonväxelns programvara

Onsdag 9 september byts delar av Kiruna kommuns och Tekniska Verkens gemensamma telefonväxelprogramvara ut.

Läs mer
  • Rullskidbanan är klar och redo för åk

  • Alla vinner på att återvinna

  • Vi är med och stöttar det lokala näringslivet