Sopsortering

Allt avfall hör inte hemma i soppåsen. Kommunen samlar årligen in 460 kg avfall per invånare. Hälften av det har hamnat på helt fel plats. Det handlar ofta om kartonger, tidningar, batterier och el-avfall som borde ha sopsorterats, eller källsorterats, på ett annat sätt. Det kostar, både mycket och i onödan.

Men du kan enkelt påverka kostnaden. Villa och radhus, fritidshus eller lägenhet, bostadsrätt som hyresrätt. Oavsett hur du bor ska dina sopor alltid sorteras.

Sorteringsguide på andra språk

Waste separation guide

In this waste separation guide you can learn where to throw your trash and how to recycle in a correct way. The information is in five different languages.

Sopsortera mera

Allt källsorterat avfall blir till materialåtervinning som sparar energi, natur, resurser och pengar. Allt hushållsavfall i Kiruna förbränns och omvandlas till energismart el och värme.

Att sortera mer och sortera rätt ger inte bara bättre avfallshantering och mer återvinning. Det ger även effektivare produktion av energi och fjärrvärme. Det bidrar till att hålla kostnader, taxor och avgifter nere. Det leder också till minskad risk för utsläpp av miljöfarliga ämnen i natur och vattendrag.

Du sorterar. Vi hanterar. Långsiktigt, smart och hållbart.

Du kan även läsa om sopsortering under Återvinningscentraler och Återvinningsstationer.

Sorteringsguide

Hur ska jag sortera avfallet, och vad hör hemma var? I vår sorteringsguide hittar du dina förpackningar och material från A till Ö, alla med en sorteringshänvisning.

Behöver du hjälp med hushållsavfall eller övrigt avfall? Har du frågor, fundering eller synpunkter? Kontakta gärna kundservice!

Så här sorterar du ditt avfall

Alla förpackningar av glas, metall, papper och plast ska lämnas till närmaste återvinningsstation. Grovavfall, som grillar, vitvaror, elektronik, batterier och farligt avfall lämnas på våra återvinningscentraler runt om i kommunen.

Här nedan kan du läsa lite om var de vanligaste avfallen ska. I vår sorteringsguide hittar du mer information. Tillsammans gör vi Kiruna långsiktigt, smart och hållbart.

FörpackningarI Sverige har vi producentansvar. Det betyder att de företag som producerar varorna också har ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns på ett miljöriktigt sätt. Allt du behöver göra är att se till att allting hamnar rätt.

Förpackningar av följande material kan du lämna vid återvinningsstationerna:

  • Metallförpackningar
  • Glasförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Tidningar
  • Hårda och mjuka plastförpackningar

HushållsavfallI din soppåse slänger du brännbart hushållsavfall, exempelvis matavfall, blöjor, smutsigt papper, kuvert. Ditt hushållsavfall deponeras inte utan omvandlas sedan till fjärrvärme och el i ditt lokala värmeverk.

KomposterbartI Kiruna kommun har vi ingen kommunal komposteringsanläggning. Det innebär att allt komposterbart avfall, som matrester, slängs i ditt hushållsavfall och förbränns om du inte själv komposterar. 2019 införs dock sortering av matavfall vilket kommer att minska mängden komposterbart avfall som förbränns. Istället kommer det tas omhand och rötas till miljövänlig biogas.

Du kan kompostera själv och därigenom bidra till att minska mängden hushållsavfall. En godkänd varmkompost måste användas. Du som vill hemkompostera ska anmäla det till Miljökontoret i Kiruna kommun. Det är även Miljökontoret som avgör om din kompostbehållare är godkänd och tillräckligt stor för ditt hushåll.

Matolja

När fett hamnar i avlopp skapar det problem hela vägen. Det kan orsaka svårlösta stopp i dit eget avlopp, skada ledningsnätet allvarligt och leda till stora komplikationer för hela Kirunas reningsverk. Om vi hjälps åt kan fettet hamna rätt. Små mängder matolja kan delas upp i mindre förpackningar och slängas i hushållsavfallet. Större mängder fett lämnas på Återvinningscentralen.

Farligt avfallFarligt avfall kommer vi alla in kontakt med. Det kan vara vardagliga saker som batterier, lampor, målarfärgrester, nagellacker, kemikalier, oljor, tonerkasetter, elektronik och mycket annat. Om farligt avfall hamnar i brännbart eller spolas ut i avloppet kan det skada människor, djur och natur. Allt farligt avfall ska därför lämnas till närmaste återvinningscentral.

LatrinLatrin ska lämnas på någon av våra återvinningscentraler och får aldrig slängas i hushållsavfallet. För att vi ska kunna ta emot latrin krävs att ni använder ett godkänt, tättslutande latrinkärl.

Godkända latrinkärl kan du köpa på Kiruna återvinningscentral.

Vill du kompostera latrin? Vänd dig till Miljökontoret för mer information om latrinkompostering.

DeponiDet som blir kvar när du avfallssorterat och varken kan återvinnas eller förbrännas kallas för deponirest och placeras på deponi. Det kan vara keramik, porslin, spegel- och fönsterglas, gips, glasfiber, betong, jord och sten etc.

Batterier

Många batterier hamnar i brännbart. Det är inte bra. Farligt avfall som batterier kan innehålla tungmetaller som bly, kvicksilver, kadmium samt andra giftiga ämnen. Varje gram som hamnar fel kan göra stor skada i natur och grundvatten. Och i våra kroppar.

Alla slags småbatterier ska lämnas i batteriholkarna på återvinningscentralerna eller i ett EL:IN-skåp. Hit räknas hushållsbatterier, knappcellsbatterier från exempelvis klockor och hörapparater, laddningsbara batterier samt blybatterier som väger tre kilo eller mindre. Bilbatterier kan du lämna till återförsäljare eller till närmaste återvinningscentral. Apparater med inbyggda batterier samlas in som el-avfall och ska till återvinningscentralen.

GlödlamporAlla slags glödlampor ska lämnas i glödlampsholkarnaeller i ett EL:IN-skåp.

El-avfall

Ditt el-avfall ska lämnas till återvinningscentralen. El-avfall kan vara all form av elektronik som har sladd eller batteri, exempelvis hushållsapprater, datorer, mobiltelefoner, TV och dammsugare. Smått elavfall kan även lämnas i ett EL:IN-skåp.

El-avfallet omfattas precis som förpackningar av producentansvar, vilket betyder att de företag som producerar varorna också har ansvarar för att för att det finns ett insamlingssystem. El-kretsen är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av el-avfall.

MedicinresterMedicinrester och gamla mediciner, som kanyler, tuber, inhalatorer och kapslar och piller ska  lämnas till ditt närmaste Apotek. Mediciner som exempelvis spolas ned i avloppet kan spridas till naturen och orsaka stor skada på vatten och mark.

GrovavfallGrovavfall, eller grovsopor, är sånt som kan uppstå vid flytt, förrådsrensning, renovering eller när du röjer upp på gården. Exempel på grovavfall kan vara möbler, cyklar, pulkor, leksaker, skrymmande husgeråd och byggavfall. Allt grovavfall lämnas alltid till återvinningscentralen.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan exempelvis vara löv, gräs, buskar, grenar och stubbar. Allt trädgårdsavfall ska lämnas till återvinningscentralen.

Nyheter

Belysta spår för trygghet

För att öka tryggheten och förebygga inbrott under dygnets mörka timmar tänder Tekniska Verken upp belysning på Lombolospåret och Matojärvi.

Läs mer
  • Byte av telefonväxelns programvara

  • Rullskidbanan är klar och redo för åk

  • Alla vinner på att återvinna