Högskola och universitet

På Tekniska Verken finns det varje år möjlighet att göra ditt examensarbete hos oss. Examensarbetet ska bidra till både din och vår utveckling.

Att göra ett examensarbete hos Tekniska Verken ger dig möjlighet att använda din kunskap i praktiken och du får dessutom lära känna oss som organisation. Examensarbetet är ett sätt för Tekniska Verken att hålla oss uppdaterade med den senaste kunskapen inom de områden vi arbetar med och vi får möjlighet att lära känna dig.

Våra examensarbeten

Just nu har vi inga utannonserade examensarbeten. Kontaka oss gärna om du har en egen idé.

Intressanta områden för examensarbete

Några områden som är extra intressanta för oss finns i listan nedan. Vi för gärna en dialog om du har andra idéer på ämnen. Din kunskap eller idé kan tillföra värde till vår verksamhet!

  • renhållning
  • vatten och avlopp
  • fjärrvärme/energi
  • avfalls-/bränslehantering
  • lakvatten/processvatten/deponier

Kontakt

Har du en idé till ett examensarbete som du vill genomföra på Tekniska Verken kontakta oss! Beskriv din utbildning, inriktning och dina intresseområden, samt konkreta förslag på vad du skulle vilja skriva om. 

Skicka ditt mejl till Tekniska Verken
E-post: info@tvab.kiruna.se

Nyheter

Driftstörning fjärrvärme

På grund av pågående underhållsarbeten på fjärrvärmenätet förekommer driftstörningar i fjärrvärmeleveransen för stora delar av Kiruna C. Lombolo och Tuolluvaara drabbas ej.

Läs mer
  • Vandalisering på Tuolluvaara lekplats

  • Fjärrvärmetaxan justeras 1 januari 2020

  • Anbudsförsäljning