Högskola och universitet

På Tekniska Verken finns det varje år möjlighet att göra ditt examensarbete hos oss. Examensarbetet ska bidra till både din och vår utveckling.

Att göra ett examensarbete hos Tekniska Verken ger dig möjlighet att använda din kunskap i praktiken och du får dessutom lära känna oss som organisation. Examensarbetet är ett sätt för Tekniska Verken att hålla oss uppdaterade med den senaste kunskapen inom de områden vi arbetar med och vi får möjlighet att lära känna dig.

Våra aktuella behov av examensarbeten

  • Utredning av olika kvävereningstekniker för avloppsreningsverk

Vi har under ett års period tagit extra kväveprover mellan de olika reningsstegen och de kan utgöra underlag för att titta närmare på vad som händer med kvävet i våra reningsprocesser. Exempelvis kan massbalans studeras samt att man tittar närmare på reningsprocesser som klarar av vårt klimat och går att implementera på befintlig lokalisering.

Låter det intressant - kontakta då vår miljöchef Maria Lundin, tel 0980-707 89 eller via mejl: maria.lundin@tvab.kiruna.se.

Intressanta områden för examensarbete

Några områden som är extra intressanta för oss finns i listan nedan. Vi för gärna en dialog om du har andra idéer på ämnen. Din kunskap eller idé kan tillföra värde till vår verksamhet!

  • renhållning
  • vatten och avlopp
  • fjärrvärme och energi
  • avfalls- och bränslehantering
  • lakvatten, processvatten och deponier

Kontakt

Har du en idé till ett examensarbete som du vill genomföra på Tekniska Verken kontakta oss! Beskriv din utbildning, inriktning och dina intresseområden, samt konkreta förslag på vad du skulle vilja skriva om. 

Skicka ditt mejl till Tekniska Verken
E-post: info@tvab.kiruna.se

Nyheter

Belysta spår för trygghet

För att öka tryggheten och förebygga inbrott under dygnets mörka timmar tänder Tekniska Verken upp belysning på Lombolospåret och Matojärvi.

Läs mer
  • Byte av telefonväxelns programvara

  • Rullskidbanan är klar och redo för åk

  • Alla vinner på att återvinna