Anna-Maria Axiotou skrev sitt examensarbetet för Tekniska Verken

Anna-Maria skrev om attityder till källsortering

I sitt examensarbete för Tekniska Verken undersökte Anna-Maria Axiotou källsortering i Kiruna. Hon ställde sig frågan vad invånarna egentligen tycker om källsortering och vad som påverkar deras vilja att källsortera.

Examensarbetet var en del i magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd vid Stockholms universitet. Det som lockade Anna-Maria att göra sitt examensarbete på Tekniska Verken i Kiruna var den pågående stadsomvandlingen och att få göra nytta i den kommunala verkligheten.

– Att göra arbetet åt Tekniska Verken var lärorikt och en bra erfarenhet. Man får nya ögon när man kommer ut i verkligheten. Det är bra att resultatet kan användas, säger Anna-Maria Axiotou.

Bland annat kom Anna-Maria fram till att de personer som svarat på hennes enkät hade en bra medvetenhet om källsortering och att de vill sortera mer, vilket är glädjande för Kiruna. Det märks att Anna-Maria brinner för sitt ämne som är en viktig del i Tekniska Verkens verksamhet.

– Jag tycker avfallshantering är spännande. Avfall är en miljöbov och man ska inte se sopor som bara sopor, utan som en resurs, säger Anna-Maria Axiotou.

Under sitt examensarbete har Anna-Maria Axiotou haft två handledare, förutom handledaren på Stockholms Universitet har hon haft en energi- och miljöingenjör på Tekniska Verken som extern handledare.

– Min externa handledare Maja Nilsson är kunnig i ämnet avfallshantering och via min handledare på universitet har jag fått den vetenskapliga aspekten, säger Anna-Maria Axiotou.

Efter att examensarbetet nu är färdigt och efter avslutad praktik ska Anna-Maria Axiotou söka jobb i Tromsö där hon bor sedan en tid tillbaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källsortering är viktigt och kul, tycker Anna-Maria Axiotou.

 

Läs mer om att göra sitt examensarbete på Tekniska Verken.

Nyheter

Byte av telefonväxelns programvara

Onsdag 9 september byts delar av Kiruna kommuns och Tekniska Verkens gemensamma telefonväxelprogramvara ut.

Läs mer
  • Rullskidbanan är klar och redo för åk

  • Alla vinner på att återvinna

  • Vi är med och stöttar det lokala näringslivet