Förbjudet att hälla ut olja i avloppet

Dagens reningsverk är avancerade och är väldigt bra på att rena avloppsvattnet men de tar inte vilken skit som helst. Oljor och inte minst olika petroleumbaserade produkter hör absolut inte hemma i avloppet.

Det är viktigt att du tänker på vad du spolar ner eller vad som rinner ner i exempelvis avloppsbrunnar på gården eller i din fastighet. Förutom att det kan orsaka oönskade stopp i avloppet så kan fett, olja och petroleumprodukter som spolas ner i avloppet få stora konsekvenser.

Olja i avloppet

Om olja når våra reningsverk så riskerar det så viktiga biologiska reningssteget att slås ut eftersom bakterierna som sköter grovjobbet helt enkelt inte överlever. Det blir då dyrt att återställa och reparera samtidigt som reningen av avloppsvattnet försämras.

Oljan kan inte tas bort från avloppsvattnet som når våra reningsverk och därför rinner det rakt igenom, vilket betyder att det till slut hamnar i våra närliggande vattendrag. När det når vattendragen orsakar det stor skada på miljön och vattenlevande djur, fiskar, fåglar och andra organismer.

Om oljeförorenat vatten når en vattentäkt får det direkt förödande konsekvenser och det kan leda till att en hel vattentäkt förstörs.

Oljeavskiljare

Nästa gång du tvättar bilen eller spolar av garagegolvet - se till att ingen olja följer med. Tvätta därför alltid bilen i en godkänd biltvätt eller i en tvätthall som har en oljeavskiljare.

Alla som bedriver en verksamhet är enligt miljöbalken skyldig att vidta de försiktighetsmått som krävs för att motverka negativ påverkan på miljön. Det innebär att en verksamhet med utsläpp av oljeförorening ska vidta åtgärder för att kunna rena föroreningar. Vanligtvis görs detta genom en oljeavskiljare som renar avloppsvattnet från oljeförorening innan det leds vidare till spillvattennätet eller dagvattennätet.

Kom ihåg att en oljeavskiljare är till för att hantera mindre spill - det är aldrig tillåtet att hälla ut olja eller andra kemikalier i avloppet även om du har en avskiljare.

Tänk på att spill- och smörjolja räknas som farligt avfall. Har du mindre mängder spillolja, smörjolja eller till exempel bensin, diesel, fotogen eller andra petroleumprodukter så kan du lämna detta till din närmaste återvinningscentral. Verksamhetsutövare kan ta kontakt med Tekniska Verkens miljöavdelning.

OBS! Från och med 1 januari 2018 hanterar inte Tekniska Verken tömning av oljeavskiljare. Befintliga kunder hänvisas därför till annan tjänsteleverantör.

Nyheter

Belysta spår för trygghet

För att öka tryggheten och förebygga inbrott under dygnets mörka timmar tänder Tekniska Verken upp belysning på Lombolospåret och Matojärvi.

Läs mer
  • Byte av telefonväxelns programvara

  • Rullskidbanan är klar och redo för åk

  • Alla vinner på att återvinna