Vårt dricksvatten

Kiruna har väldigt bra dricksvatten. Vi som ansvarar för vattnet arbetar bland annat aktivt för att bevara kommunens unika vattentillgångar för framtida generationer.

Viktiga vattentäkter

Råvaran till vårt dricksvatten hämtas från grundvattenbrunnar runt om i kommunen och från våra ytvattentäkter i Abisko, Kiruna och Vittangi. Vi är väldigt mån om vår höga dricksvattenkvalitet och jobbar ständigt för att skydda vattentäkterna. Därför omfattas vattentäkterna ofta av vattenskyddsområden.

Under 2015 fastställde Länsstyrelsen exempelvis nya vattenskyddsområden i Rensjön, Jukkasjärvi, Kuttainen och Vassijaure. Vattenskyddsområden är en förutsättning för friskt, gott och hälsosamt vatten även i framtiden. Till oss, våra barn och deras barn.

Noga med prover

Våra rutiner utvecklas ständigt. Vi gör regelbundna provtagningar och följer Livsmedelsverkets krav. Vattnet kontrolleras noggrant hela vägen, från råvattnet vid täkten till det utgående vattnet vid verket och vattnet ute på ledningsnätet på sin väg till din kran. Krav och föreskrifter Vatten är ett livsmedel som kontrolleras hårt av Livsmedelsverket. regelbundna kontroller och korrekta rutiner säkerställer vattnets kvalitet innan det når konsumenterna.

Dricksvattenanalyser

Här under hittar du dricksvattenanalyser från samtliga vattenverk i Kiruna kommun. I dokumenten för respektive vattenverk hittar du information om:

  • Dricksvattenkvalitet
  • Ett urval av de analyser som utförs på dricksvattnet
  • Vilka enheter som används för att presentera resultaten
  • Gällande gränsvärden

Kompletta analysprotokoll

Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat, finns dokumenterade hos Tekniska Verken. Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla som vill har rätt att ta del av uppgifterna. Om du vill ta del av ett analysprotokoll rekommenderar vi att du bokar en genomgång hos oss tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser.

Kontakta Drift/Miljöingenjör, Vattenteknik, tfn. 0980-704 08.
Nedan kan du ladda ned analysprotokollen för respektive vattenverk.

Om du av någon anledning misstänker att dricksvattnet inte går att dricka, kontakta omgående vår Kundtjänst och gör en felanmälan.

Nyheter

Byte av telefonväxelns programvara

Onsdag 9 september byts delar av Kiruna kommuns och Tekniska Verkens gemensamma telefonväxelprogramvara ut.

Läs mer
  • Rullskidbanan är klar och redo för åk

  • Alla vinner på att återvinna

  • Vi är med och stöttar det lokala näringslivet