Här samlar vi information om pågående projekt som Tekniska Verken utför i egen regi eller kommunala projekt på uppdrag av Kiruna kommun.

Infrastrukturprojekt spillvärmeledning

De gamla ledningarna i Kiruna kommer inom kort påverkas av sprickor och deformationer i marken, vilket äventyrar uppvärmningen i Kiruna. Som en del av stadsomvandlingen anläggs nu nya ledningar som säkrar energiförsörjningen till fjärrvärmenätet med spillvärme från LKAB.

FRÅGA OSS!