"rootPage" is not defined.

Infrastrukturprojekt spillvärmeledning

Bild

Karta över första etappen. Klicka på kartan för att förstora.

De gamla ledningarna i Kiruna kommer inom kort påverkas av sprickor och deformationer i marken, vilket äventyrar uppvärmningen i Kiruna. Som en del av stadsomvandlingen anläggs nu nya ledningar som säkrar energiförsörjningen till fjärrvärmenätet med spillvärme från LKAB.

Arbetet innebär att det tidvis kommer förekomma störningar i form av tung trafik, borrning samt gräv- och schaktning. I vissa delar av området kan det också behöva sprängas berg för att ledningarna ska kunna anläggas.

Arbeten intill bostäder kommer bedrivas vardagar mellan klockan 06.00-18.00 men det kan ibland förekomma längre arbetsdagar, som längst fram till klockan 22.00.

Parkerade fordon eller annat som förvaras utanför tomtgräns och som berörs av arbetsområdet enligt kartan ovan behöver flyttas.

När och var sker arbetet?

Arbetet är uppdelat i tre etapper, där den första etappen startar i mars vid pumpstationen intill Bangatan där även lossning av rör och övrigt material sker. Tillfälliga upplag kommer att finnas på ytan mellan Bangatan och pumpstationen. Hela projektet pågår fram till 2024.

Totalt är det över fem kilometer infrastrukturledningar som ska anläggas på sträckan Luossavaara till Malmvägen. Under arbete med lossning av rör och annat material kan tung trafik förekomma på Porfyrvägen och Bangatan.

Vad påverkas?

Gång- och cykelväg mellan Porfyrvägen och Hjalmar Lundbohmsgården
samt mellan Hjalmar Lundbohmsvägen och Karhuniemi påverkas periodvis
under arbetet.

Information via SMS

Under projektets gång kan information till fastighetsägare i området skickas via SMS. Därför är det bra om fastighetsägaren finns registrerad i vårt system.

Är du folkbokförd på adressen och inte har hemligt nummer så finns du automatiskt med i registret.

Tänk på att du som har en företagstelefon eller är folkbokförd på annan adress behöver registrera dig manuellt i vår SMS-tjänst

Var försiktig kring arbetsområdet

Under arbetets gång ber vi dig respektera avspärrningar och skyltning, samt vara försiktig i närheten av arbetsområdet. Tänk på att det är förbjudet att vistas inom arbetsområdet eller vid och omkring maskiner. Håll gärna extra koll på dina barn, det är farligt att leka kring arbetsområdet. Arbetsplatserna är inte några lekplatser.

Vi ber om ursäkt för röran och tackar för din förståelse.

 

Ett samverkansprojekt tillsammans med

TVAB Kommunen Veidekke

Kontakt

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!