"rootPage" is not defined.

Avlopp

Toalettpapper

Innan avloppsvatten återförs till naturen via våra vattendrag och sjöar måste vattnet renas för att undvika att vår miljö skadas. I våra avloppsreningsverk renas vattnet och då avlägsnas en del ämnen som påverkar miljön negativt.

Alla skadliga ämnen kan tyvärr inte rensas från avloppsvattnet. Därför har vi alla ett gemensamt ansvar att inte spola ner föremål eller farliga ämnen i avloppet.

Ingenting försvinner

Varje dag spolas det ner en mängd olika saker som inte har i avloppet att göra, exempelvis tops, bindor, tamponger, lösningsmedel, kattsand och strumpbyxor. Det är bara några av de saker som dagligen hittas i reningsverket. Det som spolas ner i toaletter och avlopp försvinner inte. Det ställer till problem, som till exempel stopp i din fastighet, i ledningar, pumpstationer och i våra reningsverk. Det försvårar även reningen och ökar därför risken för föroreningar.

Vad får inte spolas ner?

Tyvärr spolas många miljöfarliga ämnen dagligen ned i avloppet. Reningsverket kan inte rena bort ämnen som mediciner, färg, lösningsmedel och övriga kemikalier. Dessa ämnen släpps istället orenat ut i våra vattendrag, eller i det slam som annars hade kunnat användas som ett utmärkt grönytegödsel. Det riskerar att allvarligt skada vatten, natur och människor.

Allt miljöfarligt avfall ska istället lämnas till våra återvinningscentraler. Gamla mediciner ska lämnas till apoteket.

Fett

När vi lagar mat använder vi ofta matfett av olika slag så som matolja, margarin eller smör. Fettet smälter vid matlagning men vad händer egentligen om du spolar ut det direkt i ditt avlopp?

Om smält fett hälls ut och blandas med avlopps­vattnet så stelnar fettet när det kallnar. Det kan leda till svårlösta stopp i ert eget avlopp och påverkar även hela avloppsledningsnätet. Förutom att ett stopp i avloppet kan leda till översvämningar i exempelvis källare så kostar det också mycket pengar att åtgärda.

Fettratt på PET-flaska

Fett rätt - använd vår tratt

Fett i stekpannan kan torkas upp med hushållspapper och sorteras som matavfall. Har du större mängder överblivet matfett eller frityr­olja så kan du med fördel använda vår praktiska miljötratt. Den gör det lätt för dig att hälla fettet i en PET-flaska. Flaskan slänger du sedan i det brännbara hushållsavfallet när den är full.


Förbjudet att hälla ut olja i avloppet

Dagens reningsverk är avancerade och är väldigt bra på att rena avloppsvattnet men de tar inte vilken skit som helst. Oljor och inte minst olika petroleumbaserade produkter hör absolut inte hemma i avloppet. Det är viktigt att du tänker på vad du spolar ner eller vad som rinner ner i exempelvis avloppsbrunnar på gården eller i din fastighet. Förutom att det kan orsaka oönskade stopp i avloppet så kan fett, olja och petroleumprodukter som spolas ner i avloppet få stora konsekvenser.

Om olja når våra reningsverk så riskerar det så viktiga biologiska reningssteget att slås ut eftersom bakterierna som sköter grovjobbet helt enkelt inte överlever. Det blir då dyrt att återställa och reparera samtidigt som reningen av avloppsvattnet försämras.

Oljan kan inte tas bort från avloppsvattnet som når våra reningsverk och därför rinner det rakt igenom, vilket betyder att det till slut hamnar i våra närliggande vattendrag. När det når vattendragen orsakar det stor skada på miljön och vattenlevande djur, fiskar, fåglar och andra organismer.

Om oljeförorenat vatten når en vattentäkt får det direkt förödande konsekvenser och det kan leda till att en hel vattentäkt förstörs.

Fulspola inte!

Urin, avföring, toalettpapper, bad-, disk- och tvättvatten är det enda som hör hemma i avloppet. Genom att inte spola ned något annat än det avloppet är till för hjälps vi alla åt att bevara vår rena och vackra natur.

Biltvätt

Det bästa för miljön är att tvätta bilen vid anläggningar som renar och återanvänder tvättvattnet. På så sätt kommer inga lösningsmedel och oljerester till avloppsreningsverken. Tvättar du bilen hemma, så använd miljövänliga rengöringsmedel. Står bilen på gatan så rinner tvättvattnet ut i dagvattenledningen och ibland direkt ut i närmaste vattendrag. Placera därför bilen på en plats där vattnet kan filtreras genom jordlagret när du tvättar den, till exempel på gräsmattan.

Dina rättigheter och skyldigheter

I dokumenten "Allmänna bestämmelser för användandet av Kiruna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning", samt i "Information till fastighetsägare om Kiruna kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster" står det mer om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för dig som använder kommunalt vatten och avlopp.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!