Vattenkastare

Kiruna kommun tillhandahåller ett antal så kallade vattenkastare vid vilka allmänheten kan hämta vatten.

Då en kommun tillhandahåller ett dricksvatten omfattas anläggningen av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2011:3) med ett flertal krav på beredning, kontroll och dokumentation. Vid vissa vattenutkastare sker inget av detta, varför information lämnats ut att dessa vattenutkastares vatten inte är dricksvatten.

Dricksvatten som uppfyller kvalitetskraven kan hämtas från tappkranar utanför flera av de kommunala vattenverken.

Tappkranar vid befintliga vattenverk med dricksvatten:

Västra kommundelen

 • Jukkasjärvi
 • Rensjön
 • Abisko
 • Björkliden
 • Katterjåkk (hämtning vid avloppsreningsverket)

Östra kommundelen

 • Idivuoma
 • Kuttainen
 • Lainio
 • Lannavaara
 • Masugnsbyn (hämtning vid avloppsreningsverket)
 • Nedre Soppero
 • Nedre Parakka (hämtning utanför Parakka 4920)
 • Svappavaara
 • Vittangi (hämtning utanför Ollasbyvägen 73 samt Sjövägen 31)
 • Övre Soppero

I vissa kommundelar utgörs vattenkastarna av enkla grundvattenbrunnar inklusive pumpanläggningar anslutna till någon typ av tappkran. Hämtning av vatten sker i dunk. Vattnet från dessa vattenkastare är inte dricksvatten.

Vattenkastare som inte har dricksvatten:

 • Kurravaara
 • Paksuniemi
 • Lannavaara på andra sidan älven
 • Piilijärv
Senast uppdaterad •