Välkommen till Tekniska Verken i Kiruna AB

Tekniska Verken i Kiruna AB och dotterbolaget Kiruna Kommunpartner AB ägs av Kiruna kommun och ansvarar för renhållning, deponier, fjärrvärme, vägar, dricksvatten, avlopp och parker. Vårt verksamhetsområde är 20 000 km2 och lokaliserat norr om polcirkeln vilket skapar speciella utmaningar. Bolaget är verksamt i Kiruna kommun som har ett dynamiskt näringsliv med många aktörer på den internationella marknaden och en mycket kraftig utveckling.

 

Fjärrvärme ja tack!
Sortera ditt avfall rätt!