Varför lägger plogbilen upp stora vallar vid infarten till tomten?

Tyvärr läggs det ibland upp vallar vid infarten till tomten och det beror på att plogbilen inte har något annat rimligt alternativ när vägen snöröjs.

Vi kan inte heller beakta alla enskilda önskemål om snöröjning vid infarten till tomten. Att röja undan snön framför infarten är fastighetsägarens ansvar, även om snövallen har uppstått när vägen har snöröjts.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.