Fritidsverksamheten flyttar till Kiruna kommun

Från och med den 1 maj 2021 samlas fritidsfrågorna hos kommunledningsförvaltningen på Kiruna kommun.

Fritidsverksamheten flyttar till Kiruna kommun

Från och med den 1 maj 2021 samlas fritidsfrågorna hos kommunledningsförvaltningen på Kiruna kommun.

Tekniska Verken står för en trygg, pålitlig och långsiktig avfallshantering. Det ser vi som en viktig uppgift och ett stort ansvar för ett hållbart Kiruna, nu och i framtiden.

Avfallshantering är en viktig bit i miljöarbetet. Vi samlar in restavfall och matavfall i Kiruna kommun och ser till att det tas omhand och behandlas på bästa sätt med hållbarhet i fokus.

När det gäller sopsortering måste vi alla dra vårt strå till stacken och oavsett hur du bor ska avfallet alltid sorteras. Avfall och i viss mån även skräp kan användas igen och återvinnas. Alla förpackningar och tidningar ska lämnas på Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer som finns utplacerade runtom i kommunen.

På våra återvinningscentraler tar vi hand om och återvinner hushållens grovavfall och farligt avfall som uppstår i eller i anslutning till hemmet.

Vårt ansvar inom renhållning sträcker sig över många områden i vår stora kommun. Vi jobbar långsiktigt och hållbart och försöker ständigt utvecklas mot en ännu smartare och effektivare hantering av avfall.

 

Sortera mera

Lägenhet, hus eller slott - att sortera är allas lott. När det gäller sopsortering måste vi alla dra vårt strå till stacken och oavsett hur du bor ska avfallet alltid sorteras.