Tekniska Verken står för en trygg, pålitlig och långsikteig avfallshantering. Det ser vi som en viktig uppgift och ett stort ansvar för ett hållbart Kiruna, nu och i framtiden.

Avfallshantering är en viktig bit i miljöarbetet. Vi samlar in restavfall och matavfall i Kiruna kommun och ser till att det tas omhand och behandlas på bästa sätt med hållbarhet i fokus.

När det gäller sopsortering måste vi alla dra vårt strå till stacken och oavsett hur du bor ska avfallet alltid sorteras. Avfall och i viss mån även skräp kan användas igen och återvinnas. Alla förpackningar och tidningar ska lämnas på Förpackningsinsamlingens återvinningsstationer som finns utplacerade runtom i kommunen.

På våra återvinningscentraler tar vi hand om och återvinner hushållens grovavfall och farligt avfall som uppstår i eller i anslutning till hemmet.

Vårt ansvar inom renhållning sträcker sig över många områden i vår stora kommun. Vi jobbar långsiktigt och hållbart och försöker ständigt utvecklas mot en ännu smartare och effektivare hantering av avfall.


FRÅGA OSS!