Avgifter, priser och taxor

Spargris

Avfallshanteringen finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till hushållen i form av sänkta avgifter och om det blir ett underskott höjs avgifterna.

Avgifterna för hantering av hushållsavfall består av en grundavgift och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften varierar med behållarstorlek och hämtningsfrekvens.

Alla fastigheter betalar en fast grundavgift som avser renhållning för din fastighet. Avgiften varierar beroende på om det är en villa, flerfamiljshus, fritidshus eller verksamhetslokal. Den bekostar bland annat återvinningscentralerna runt om i kommunen.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!