Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av webbplatsen och arbetar därför kontinuerligt för att hålla den så tillgänglig som möjlig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här hittar du information om eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Status

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Så har vi testat webbplatsen

Vi utför kontinuerligt själva tester av tillgängligheten.

  • Webbplatsen poublicerades den 5 november 2020.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 11 oktober 2021.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss det på kommunikation@tvab.kiruna.se eller 0980-707 23.


Anmäl brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Använd formuläret nedan för att uppmärksamma oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.


Berätta vad du ville göra och vad som inte fungerade. Skriv så utförligt du kan.

Skriv gärna vilket hjälpmedel, program eller vilken webbläsare du använder. Då blir det lättare för oss att förstå vad som är fel.
Vill du ha svar från oss?
Du kan vara anonym. Men om du vill att vi återkopplar till dig behöver vi dina kontaktuppgifter.Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..


Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!