Ledning och bolagsstruktur

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Kenneth Stålnacke (S) ordförande, Siv Henriksson (V) vide ordförande, Christer Vinsa (S), Barbro Olofsson (S), Terje Raattamaa (KD), Mikael Grape (M), Kenneth Paulsson (C).

Suppleanter

Leif Pesonen (S), Gunilla Kangas (FI), Bertil Blind (SL), Martti Kivimäki (SJVP), Mats Fredlund (SD).

Lekmannarevisorer

Thore Johansson (C), Ann-Kristin Nilsson (S), Sören Sidér (SJVP).

Lekmannarevisorsuppleanter

-

Arbetstagarrepresentanter

Therese Alsterdal (Vision), Kristoffer Falk (Kommunal)

Bolagsstruktur

Organisationsschema Tekniska Verken

Klicka på bilden för att ladda ned PDF

Kontakt

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!