Felanmäl återvinningsstationer

Från och med 1 januari har Tekniska Verken tagit över driften och felanmälningar för kommunens återvinningsstationer. Behöver stationen städas eller tömmas kan du göra en felanmälan via www.sopor.nu

Felanmäl återvinningsstationer

Från och med 1 januari har Tekniska Verken tagit över driften och felanmälningar för kommunens återvinningsstationer. Behöver stationen städas eller tömmas kan du göra en felanmälan via www.sopor.nu

Vi ansvarar för gator och parker i Kiruna kommun året runt. För ett fint, framkomligt och fungerande Kiruna.

Verksamheten pågår 365 dagar om året och vi fokuserar på olika saker beroende på väderlek och årstid. Här ingår allt från snöröjning och halkbekämpning till skötsel av lekparker, gräsklippning, gång- och cykelvägar, rastplatser, vägunderhåll, sandning och belysning. Vi gör Kiruna!


Snöröjning

Vi som arbetar med snöröjning behöver din hjälp på vägen för att göra ett bra jobb. Som fastighetsägare ansvarar du för din fastighet och hur det ser ut runt omkring den.

FRÅGA OSS!