Gångbanor

Personer med hund efter gångbana

Tekniska Verken jobbar med drift och underhåll av kommunal infrastruktur. Vi sköter allmänna gångbanor där kommunens skyldighet gäller. Det kan handla om att sanda, grusa, ploga och hålla gångbanan ren och framkomlig för Kirunas alla medborgare.

Fastighetsägare ansvarar för att hålla gångbanor både utanför och i anslutning till sin fastighet i bra skick. Om du har frågor eller synpunkter om skötseln av gångbanorna är det i första hand fastighetsägaren du ska kontakta. Tillsammans kan vi se till att Kirunas gångbanor är fina och lätta att ta sig fram på.

Vinter

Under vintern är det vårt ansvar att sanda, grusa, snöröja och ta bort snö, sand och grus från allmänna gångbanor. Om gångbanor inte snöröjs kan de användas av oss för snöupplag. Fastighetsägaren ansvarar för att snöröja och sanda gångbanan utanför sin fastighet, samt för att ta bort snö från tomt, portgång, infart och tak och transportera den till kommunens snötippar.

Vid borttagning av snö och is från tak, rännor och liknande måste åtgärder vidtas så att personer eller egendom inte skadas. Trafiken på vägen eller gångbanan får inte heller hindras.

Sommar

På sommaren är det fastighetsägarens ansvar att sopa, ta bort skräp och sand från gångbanor och andra områden som är avsedda för gångtrafik och som ligger i anslutning till fastigheten.

 

Teckna avtal med oss

I centrumområdet har fastighetsägare möjlighet att teckna ett avtal med Tekniska Verken, där de överlåter ansvaret för att hålla gångbanor och annat utrymme utanför fastigheten rent och säkert för gångtrafik. Det innebär att Tekniska Verken kommer att ta hand om uppgifter som att sopa upp sand, ta bort snö och is, förhindra halka och se till att dagvattenbrunnar är fria från snö och löv.

Avtalet sträcker sig över fem år och kan sägas upp med en månads varsel. Tekniska Verken tar ut en avgift för varje kvadratmeter som de ansvarar för, och priset justeras årligen baserat på entreprenadindex E:6011.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!