Gångbanor

Personer med hund efter gångbana

Tekniska Verken jobbar med drift och underhåll av kommunal infrastruktur. Vi sköter allmänna gångbanor där kommunens skyldighet gäller. Det kan handla om att sanda, grusa, ploga och hålla gångbanan ren och framkomlig för Kirunas alla medborgare.

Fastighetsägare ansvarar på samma sätt för gångbanor utanför och i anslutning till fastigheten. Det är i första hand fastighetsägaren du kontaktar om du har frågor och synpunkter om skötseln av gångbanor utanför och i anslutning till fastigheten.

Tillsammans håller vi Kirunas gångbanor fina och framkomliga.

Vinter

Vi ansvarar för att sanda, grusa, snöröja och forsla bort snö, sand och grus från allmän gångbana. Gångbanor som inte snöröjs används av kommunen som snöupplag. Fastighetsägaren snöröjer och sandar gångbanan utanför fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar även för att forsla snö från tomt, portgång, infart och tak till kommunens snötippar.

Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och liknande ska sådana åtgärder vidtas så att personer eller egendom inte skadas. Väg- och gångbanetrafiken på platsen får inte hindras.

Barmarksrengöring

Fastighetsägaren ska även sopa, ta bort skräp samt föra bort sand från gångbana och övriga utrymmen avsedda för gångtrafik som ligger i anslutning till fastigheten.


Teckna avtal om gångbanerenhållning inom centrumområdet

Fastighetsägare inom centrumområdet har möjlighet att teckna ett avtal där renhållningen av gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten som behövs överlåts till Tekniska Verken.

I avtalet ingår följande:

  • Sopa upp sand
  • Avlägsna snö och is
  • Motverka halka
  • Hålla dagvattenbrunnar fria från exempelvis snö, löv och barr

Avtalet tecknas i en femårsperiod med en uppsägningstid på en månad. TVAB tar ut en avgift per kvadratmeter enligt gällande taxa. Avgiften indexregleras årligen i enlighet med entreprenadindex E:6011.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!