Vi på Tekniska Verken levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten, tar hand om våra gator och parker och ansvarar för gatubelysning. Vi snöröjer åtskilliga mil väg efter varje snöfall, hämtar avfall i hela Kiruna kommun och levererar fjärrvärme från våra lokala värmeverk dygnet runt året runt.

Vi skapar ett välfungerande liv och samhälle för dig i Kiruna kommun – hemma, på jobbet och på fritiden. Vi levererar helt enkelt vardagsnytta till alla i Kiruna kommun. Vi leder och utvecklar arbetet inom energi, miljö, teknisk infrastruktur och samhällsservice. Vi vill jobba med transparens och vi vill vara tydliga med vad vi gör, hur vi gör det och varför. För ett långsiktigt, smart och hållbart Kiruna.

För ditt vardagsliv idag och i framtiden - Vi gör Kiruna.

Vår affärsidé

Vi levererar och ansvarar för långsiktigt hållbar samhällsservice, teknisk infrastruktur och utveckling för hela Kiruna kommun.

Vår vision

Tekniska Verken i Kiruna AB leder och utvecklar arbetet inom energi, miljö och samhällsservice, inom all infrastruktur, för ett långsiktigt hållbart mönstersamhälle.

Vi är med i världens största stadsflytt

Kirunas stadsomvandling öppnar för möjligheten att skapa ett av världens mest hållbara samhällen. Kiruna kommun äger frågan, men Tekniska Verken har en viktig roll i flera projekt samt ansvarar för all infrastruktur. Att flytta en hel stad med bebyggelse, infrastruktur, el- och vattenförsörjning och inte minst invånare, är ett enormt projekt som kommer att pågå i många år.

Bolaget

Tekniska Verken i Kiruna AB är ett helägt bolag till Kiruna kommun som skapades 2003. Verksamheten är indelad i moderbolaget Tekniska Verken i Kiruna AB samt dotterbolaget Kiruna Kraft AB.

I Kiruna Kraft finns all energiverksamhet samlad. Bolaget producerar, säljer och distribuerar fjärrvärme och el från värmeverket i Kiruna. Bolaget äger energiproduktions- och distributionsanläggningarna och ansvarar för Kiruna Avfallsanläggning.

Våra värderingar

Våra gemensamt framtagna kärnvärden ska avspegla sig i allt vi gör och hur vi förhåller oss till varandra och vår omvärld. Våra grundläggande värderingar ska inspirera och påverka det dagliga arbetet.

Ansvarsfulla - Kompetenta - Effektiva - Stolta är värdeorden för utvecklingen av företagets verksamhet, kultur och varumärke.FRÅGA OSS!